Đọc xong thấy 1 khoảng lặng rất lớn........ Lâu 5 phút mới viết ra đc, còn 1 số bài cháu sẽ đọc sau . Cảm ơn chú Hiếu