Mình nhận dc mail của bạn rồi nè. Nhưng mình sau khi đọc xong những tâm sự của bạn...mình chỉ muốn chia sẻ là: Chỉ khi nào ko còn thương hại và kỳ thị chính bản thân mình thì mọi người sẽ ngưng kỳ...