Mình cũng từng có thời gian kỳ thị bản thân, nhưng sau đó mình đã tự nhủ phải quyêt định cuộc đời mình nên mạnh mẽ vượt qua tất cả. You are what you think. Lạc quan lên bạn nhé, email mình là...