Cotrim được phát thì cứ uống đi, uống để chống nhiễm trùng cơ hội. Bạn bỏ cũng ko sao nhưng hơi phí. Còn ARV bị lệch 2-3 phút ko sao.