Em đi bộ về thì bỗng thấy có cảm giác hơi đau ở cổ chân, em có để ý qua xung quanh nhưng do tối quá k dám chắc, cách mặt đất tính cả dép khoảng 12 đến 14cm có vết tròn bé xíu như vết kim nhưng k chảy...