H bản thân tôi mang h ...mức tải lượng vd là ko phát hiện ...khi tôi ko nói cho bạn đời biết tôi biết vậy có nhân tâm quá ko?....tôi chỉ nghĩ như vậy mong các bạn tự vân ...bản thân tôi ko làm thế...