Ngày xưa mình rất nhìều mơ ước nhưng giờ chỉ có 1 ước mơ thôi
(Là sớm có thuốc chữa bệnh cho tất cả mọi người)
Chắc mình phải tự tìm kiếm nghiên cứu phát minh ra thôi. Đợi mấy ông "Bác Học" này lâu quá.