Mothers living with HIV in China speak out

06 May 2016
When the train pulled into the Beijing railway station, Mei Zi’s heart was pounding. She had travelled from a small village near Shenzhen in south-eastern China to the capital. It was the winter of 2009 and Mei Zi was about to have her first glimpse of the man she was planning to marry.
“I will always remember the exciting and emotional moment when we first met,” said Mei Zi. “He picked me up at the railway station. He had bought me a red down jacket.”


Mei Zi met her husband through an online chat group for people living with HIV.


“After I found out I was HIV-positive in 2007, I thought that I would never be happy again,” said Mei Zi, who preferred not to use her real name for this story. Soon after getting married, she became pregnant. “At that time, I had been diagnosed with both HIV and hepatitis C and my husband was also living with HIV,” she said. “So I decided to have an abortion and not to have any children in the future.”


But in March 2014, she became pregnant again. This time she was receiving care from the Beijing You’an Hospital STD/AIDS Clinical Centre and Director Sun Lijun put her fears to rest. The doctor said that by taking antiretroviral medicine, Mei Zi could prevent the transmission of HIV to her baby and that there was also effective treatment for hepatitis C.


“The doctor’s guidance and encouragement spurred me on,” said Mei Zi.


Six months into her pregnancy, her bile acid level became dangerously high and she was hospitalized.


“Throughout the entire process, the doctors and nurses at You’an hospital did not discriminate or treat me as different,” said Mei Zi. “I was deeply moved.”


In her 34th week, the doctor told her that she would have a caesarean section the next day. Mei Zi gave birth to a baby boy in November 2014. He was free of HIV and weighed 2.2 kilograms.


“He doesn’t talk much, so everyone calls him Calm Angel,” said Mei Zi. “I think my Calm Angel is a gift from God. Now, when he is cheeky, I ignore him just to tease him a little and then he runs to hide in my arms.”


Mei Zi is one of 15 mothers living with HIV in China who have shared their stories after they successfully gave birth to healthy children. Their voices and photographs are featured in two books, My child and I and Women’s power, which were launched on 6 May at an event held in Ditan Hospital, Beijing, organized by the Women’s Network against AIDS in China and the Beijing Home of Red Ribbon.


Women living with HIV in China are often caught between an immense social pressure to become mothers and the reverse pressure to remain childless because of the possibility of passing on the virus to their babies. With antiretroviral treatment that risk has been significantly reduced.


The first pilot programme to prevent mother-to-child transmission of HIV in China began in 2001 in Shangcai County, Henan Province, and was scaled up across the country. According to government estimates, 82.6% of mothers living with HIV were receiving antiretroviral medicine by 2014 and mother-to-child transmission had fallen to 6.1% from 34.8% a decade earlier. In 2010, the government expanded its prevention of mother-to-child transmission of HIV programme to include the prevention of syphilis and hepatitis B, which can also be transmitted from mother to child during pregnancy and delivery.


The women featured in the book come from many different parts of China and most were telling their stories publicly for the first time. There is Tang Juan (also not her real name), who is the mother of an eight-year-old girl. She was the first person to receive treatment to prevent HIV transmission to her baby in Xiangfang in Hu Bei Province.


She had a message for other women living with HIV, “I want you to know that there is hope. You only need to hold on to it bravely.”


UNAIDS, UN Women and the embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland supported the production of the books, and their representatives participated in the launch.


Catherine Sozi, UNAIDS Country Director for China, said, “These stories show that women living with HIV can have healthy babies born free from HIV as long as they have access to friendly health services geared to ensuring that they get treatment early and are supported throughout their pregnancy and after delivery.”


While some women featured in the books reported experiencing discrimination from health-care workers, many shared Mei Zi’s positive experience.


Chen Hang, Secretary of the Beijing Home of Red Ribbon, said, “The Beijing Home of Red Ribbon is committed to supporting people living with HIV and making sure all people are treated with dignity.”

Dịch từ Google:
Các bà mẹ có HIV ở Trung Quốc lên tiếng

6 tháng 5 năm 2016

Khi tàu kéo vào nhà ga đường sắt Bắc Kinh, trái tim Mei Zi đập thình thịch. Cô đã đi từ một ngôi làng nhỏ gần Thâm Quyến ở phía đông nam Trung Quốc đến thủ đô. Đó là mùa đông năm 2009 và Mei Zi là về để có cái nhìn đầu tiên của cô về người đàn ông cô đã lên kế hoạch kết hôn.
"Tôi sẽ luôn nhớ những khoảnh khắc thú vị và cảm xúc khi chúng tôi gặp nhau lần đầu," Mei Zi nói. "Ông đón tôi tại ga đường sắt. Ông đã mua cho tôi một chiếc áo khoác xuống màu đỏ. "

Mei Zi gặp chồng mình thông qua một nhóm trò chuyện trực tuyến với người sống chung với HIV.

"Sau khi tôi phát hiện ra tôi đã nhiễm HIV vào năm 2007, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được hạnh phúc một lần nữa," Mei Zi, người không muốn sử dụng tên thật của mình cho câu chuyện này nói. Chẳng bao lâu sau khi kết hôn, cô đã mang thai. "Lúc đó, tôi đã được chẩn đoán với cả HIV và viêm gan C và chồng tôi cũng đã sống chung với HIV," cô nói. "Vì vậy, tôi quyết định phải phá thai và không có bất kỳ trẻ em trong tương lai."

Nhưng tháng 3 năm 2014, cô đã có thai một lần nữa. Lần này cô đã được nhận sự chăm sóc từ các Trung tâm lâm sàng Bệnh viện Bắc Kinh You'an STD / AIDS và giám đốc Sun Lijun đặt nỗi sợ hãi của mình để nghỉ ngơi. Các bác sĩ nói rằng bằng cách dùng thuốc kháng virus, Mei Zi có thể ngăn chặn sự lây truyền HIV sang con và đó cũng là hiệu quả điều trị viêm gan C.

"Hướng dẫn và khuyến khích của ông bác sĩ đã thúc đẩy tôi vào," Mei Zi nói.

Sáu tháng sau khi mang thai, nồng độ axit mật của cô đã trở thành nguy hiểm cao và cô đã phải nhập viện.

"Trong suốt toàn bộ quá trình, các bác sĩ và y tá tại bệnh viện You'an không phân biệt đối xử hoặc đối xử với tôi như khác nhau," Mei Zi nói. "Tôi vô cùng xúc động."

Trong tuần thứ 34 của cô, các bác sĩ nói với cô rằng cô sẽ sinh mổ vào ngày hôm sau. Mei Zi đã sinh một bé trai vào tháng năm 2014. Ông đã bị nhiễm HIV và nặng 2,2 kg.

"Anh ấy không nói nhiều, vì vậy tất cả mọi người gọi ông Calm Angel," Mei Zi nói. "Tôi nghĩ rằng Thiên thần Calm của tôi là một món quà từ Thiên Chúa. Bây giờ, khi ông là táo bạo, tôi bỏ qua anh chỉ để trêu chọc anh ta một chút và sau đó ông chạy trốn trong vòng tay của tôi ".

Mei Zi là một trong 15 bà mẹ nhiễm HIV tại Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện của họ sau khi họ đã thành công sinh con khỏe mạnh. tiếng nói và hình ảnh của họ được đặc trưng trong hai cuốn sách, con tôi và tôi và quyền lực của phụ nữ, được tung ra vào ngày 6 tháng tại một sự kiện tổ chức tại Bệnh viện Ditan, Bắc Kinh, bởi mạng của phụ nữ chống AIDS ở Trung Quốc và chủ Bắc Kinh của Red Ribbon tổ chức .

Phụ nữ sống với HIV ở Trung Quốc thường bị kẹt giữa một áp lực xã hội to lớn để trở thành bà mẹ và áp lực ngược lại để không có con vì khả năng truyền virus sang con của họ. Nếu được điều trị kháng vi-rút nguy cơ đã được giảm đáng kể.

Chương trình thí điểm đầu tiên để ngăn chặn từ mẹ sang con lây nhiễm HIV ở Trung Quốc đã bắt đầu vào năm 2001 tại Shangcai County, tỉnh Hà Nam, và đã được nhân rộng trên toàn quốc. Theo ước tính của chính phủ, 82,6% bà mẹ nhiễm HIV được nhận thuốc ARV vào năm 2014 và lây truyền từ mẹ sang con đã giảm xuống 6,1% từ 34,8% một thập kỷ trước đó. Trong năm 2010, chính phủ mở rộng phòng ngừa lây truyền từ mẹ sang con của chương trình HIV bao gồm ngăn ngừa giang mai và viêm gan B, mà cũng có thể lây truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai và sinh nở.

Những người phụ nữ đặc trưng trong các cuốn sách đến từ nhiều phần khác nhau của Trung Quốc và hầu hết là kể những câu chuyện của họ công khai lần đầu tiên. Có Tang Juan (cũng không phải tên thật của cô), là mẹ của một bé gái tám tuổi. Bà là người đầu tiên nhận được điều trị dự phòng lây truyền HIV sang con trong Xiangfang ở tỉnh Hu Bei.

Cô có một thông điệp cho người phụ nữ khác sống chung với HIV, "tôi muốn các bạn biết rằng có hy vọng. Bạn chỉ cần để giữ cho nó dũng cảm ".

UNAIDS, UN Women và Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland hỗ trợ sản xuất trong những cuốn sách, và các đại diện của họ tham gia vào sự ra mắt.

Catherine Sozi, UNAIDS Giám đốc Quốc gia Trung Quốc, cho biết, "Những câu chuyện này cho thấy phụ nữ sống chung với HIV có thể có em bé khỏe mạnh sinh ra tự do từ HIV miễn là họ có quyền truy cập vào các dịch vụ sức khỏe thân thiện hướng đến đảm bảo rằng họ có được điều trị sớm và được hỗ trợ trong suốt mang thai và sau khi sinh ".

Trong khi một số phụ nữ đặc trưng trong các sách báo cáo kinh nghiệm phân biệt đối xử từ nhân viên y tế chăm sóc, nhiều chia sẻ kinh nghiệm tích cực Mei Zi.

Chen Hằng, Tổng thư ký của chủ Bắc Kinh của Red Ribbon, cho biết, "Bắc Kinh chủ của Red Ribbon cam kết hỗ trợ người sống chung với HIV và đảm bảo tất cả mọi người được đối xử bình đẳng."

http://www.unaids.org/en/resources/p..._China_mothers