Cd4 của mình xét nghiệm lần trước giảm 50 con. Còn 320 .
Mình hiện vẫn khám ở nhiệt đới
đợt rồi bị viêm da. Mà đi da liễu cũng đỡ rồi
lần sau làm xét nghiệm lại