Trích dẫn Gửi bởi Nâu xoan Xem bài viết
Bạn ra hn làm nhé! 61 vũ thạnh bs bạch sỹ minh . Ở đó họ chuyên làm cho người có h
Thật chứ chị ?
Ở đây họ chịu làm phẫu thuật phức tạp luôn hả chị ?
E có ước mơ đi hút mỡ , nhưng tham khảo nhiều nơi đều từ chối ! Nếu thật thế thì e có thể thực hiện ước mơ của e rồi !