M muốn tìm 1 việc làm thêm tại nhà hoặc c.t.v. ai có c.v j chỉ m với. Ưu tiên tv tài chính và vay vốn vì m có kn làm trong môi trường này r và có khách hàng tiềm năng 😋