Công ty bảo vệ chổ mình làm đang tuyển bảo vệ . A/E nào muốn làm thì liên hệ Mr Nhơn ( trưởng phòng nghiệp vụ ) số dt 0988735740 . Lương 5 triệu khi đi đem theo giấy chứng minh là phỏng vấn nhận việc luôn à