Đây là một hoàn cảnh đáng thương,khi Tuanmecsedec xem mà không thể nào kiềm được nước mắt.Còn bạn thì sao?.