mọi người ơi giúp mình với. Tình hình là mình đang điều trị tại bệnh việm nhiệt đới và khi bác sĩ kê đơn thuốc thì mình cũng mua thuốc ở nhà thuốc bệnh viện. Nhưng thuốc pyridoxine hcl 50mg (vitamin b6+) thì kêu mua ở ngoài. Mà mình đi khắp chổ không chổ nào bán thuốc này :( mọi nguời biết chổ nào bán không chỉ giúp mình với :(. xin cảm ơn !