Quỹ giúp những hoàn cảnh có HIV gặp khó khăn trong cuộc sống và duy trì diendanhiv.vn

Diendanhiv.vn thành lập quỹ với mục đích sử dụng tài khoản vào duy trì tên miền,thuê server diendanhiv.vn, và dùng tiền quỹ này sẽ đi thăm ốm người nhiễm HIV/AIDS nằm viện hoặc bị bỏ rơi trong lúc nằm viện, người nhiễm HIV/AIDS gặp khó khăn, neo đơn, trẻ em nhiễm HIV/AIDS hoặc ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đang đau ốm, gặp khó khăn, cơ nhỡ, người nhiễm HIV/AIDS khó khăn khi qua đời v.v.v.

Nguyên tắc thu, chi, quản lý quỹ thiện nguyện của diendanhiv.vn

+. Ý tưởng thành lập Quỹ thiện nguyện của diendanhiv.vn xuất phát từ thiện chí và đề xuất của một số thành viên tích cực trên Diễn đàn. Quỹ được hình thành trên tinh thần thiện nguyện và hiểu rõ việc mình làm của những người tham gia. Ban điều hành Diễn đàn được ủy quyền xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ và thực hiện quy chế đó theo hướng công khai, minh bạch.

+ Nguồn thu : Quỹ do các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Diễn đàn đóng góp một cách tự nguyện. Ban điều hành Diễn đàn không chủ trương kêu gọi, ép buộc việc đóng góp Quỹ.

+. Xuất chi : Quỹ chỉ xuất ra để chi hỗ trợ cho những người có HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, họ là những con người cụ thể mà diendanhiv.vn biết được thông qua :

a. Những hoạt động cụ thể của chính họ trên Diễn đàn.
b. Được giới thiệu với Diễn đàn và được nhiều thành viên đề cử.
c. Ghi nhận, phản ánh của báo chí, cơ quan truyền thông.

Trên cơ sở đề cử của thành viên, Ban điều hành Diễn đàn sẽ quyết định việc chi hỗ trợ, cũng như mức chi.

Ban Quản Trị cảm ơn tất cả thành viên, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm... đã và sẽ ủng hộ quỹ từ thiện cho diendanhiv.vn

Khi muốn ủng hộ vào quỹ từ thiện diendanhiv.vn thành viên và quý vị chỉ cần chuyển khoản vào tài khoản của diendanhiv.vn, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin của Quý vị qua tin nhắn nhận được từ ngân hàng hoặc cập nhật thông tin theo yêu cầu của Quý vị giấu tên hoặc công khai tên.

Mọi thiện nguyện hỗ trợ của các bạn gởi vào :

+ Ngân hàng: Vietcombank TPHCM
+ Tên tài khoản:
Bảo Kiếm
+ Số tài khoản:
0071004827322Ngày thành lập 1/9/2014
Admin Tuanmecsedec.
(098.2727.393)


Tổng số tiền hiện tại tính tới thời điểm 7/10/2017 của các bạn ủng hộ là : 22.750.000


Các bạn Click vào đây xem lại.


Chủ đề: Quỹ giúp những hoàn cảnh có HIV gặp khó khăn trong cuộc sống và duy trì diendanhiv.vn