Trang thơ vui ngày mới
Vẫn là em thôi
Hương Ngọc Lan

Đêm không trăng đêm buồn vô hạn
Bến không đò sao nỡ sang sông
Đời không yêu như cánh hoa tàn
Yêu không lấy được là muôn vàn đau khổ?

Ai chắp cánh cho chim làm tổ
Ai dẫn đường cho tuổi trẻ gặp nhau
Đã là bạn suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy

Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương dạt dào./.