Xin chào mọi người hiện tại mình đang ở sài gòn. Mình cũng mới biết là bị H. Đang trong giai đoạn đăng kí điều trị. Buồn lắm shock lắm mà giờ đã vậy. Chỉ mong kiếm được những bạn cùng cảnh ngộ để trò truyện cũng như chia sẻ rất mong được làm quen. Email consokhong22@gmail.com