Mình nổi hạch ở dưới hàm và bẹn đi khám bệnh viện da liễu bác sỹ nói viêm hạch cho thuốc kháng sinh và thuốc viêm mà không hết mấy bạn có ai từng giống mình và đã điều trị hết hạch xin cho chút ý kiến.. Xin cảm ơn.