Một ngày uống gần 20 viên thuốc vẫn sống nhăn răng ra đây có buồn chán gì đâu