Gió thu thoang thoảng buồn man mát
Ghế đá lẻ loi mỗi lá vàng.
Lá vàng che lấp dấu chân đi.
Màu thu tô vẽ dòng ký ức.

Ai nhìn cũng nói yêu mùa thu.
Riêng ta chỉ thấy mỗi gió thu.
Rừng xanh lá đỏ rợp khắp nơi.
Sao ý thu có thể hợp thành sầu.