Tôi nam 25t phát hiện bệnh được 1 năm, sức khỏe ổn định, công việc ôn định, cần tìm 1 bạn nữ đi quảng đường còn lại