Chào các bạn!
Mình sn 82, có tài chính và cv ổn định ở Tp.HCM, dễ nhìn, menly.
Mình điều trị ARV được 1,5 năm và hiện tải lượng đã dưới ngưỡng phát hiện.
Mình rất cần 1 bạn Nữ cùng sẻ chia và đi hết quãng đường còn lại.
Kết bạn zalo: 01296 hai một 6 bốn 6 chín.
Thân,