Mấy bạn lại đùa rồi. Người thì đăng ký tớ làm vk, người lại thông báo tớ là top. Khổ nỗi tớ chưa từng gặp mà nói vậy người ta đọc qua tưởng tớ làm gái ko đó. Haha.