Công ty dược VIIV đã nộp hồ sơ xét duyệt cho liệu trình điều trị HIV bằng đường tiêm một tháng một lần, kết hợp 2 loại thuốc lên FDA (Mỹ). Nếu được FDA chấp nhận, thuốc tiêm sẽ có thể có mặt trên thị trường vào năm 2020.
Nguồn:
https://www.viivhealthcare.com/en-gb...atment-of-hiv/


http://hivinsite.ucsf.edu/insite?page=hmq-2019-04-23