Chào mọi nguời ạ , chả là hôm nay em có đi ăn sáng thì vô tình có một cu cậu chạy ra gọi mời em mua kẹo cao su với tăm , đầu tiên em không định mua xong cu cậu này ra bóp vai , bóp tay cho em nịnh mua nhưng lúc bóp tay lại vô tình bóp đúng vào vết thuơng trên tay của em , trong trường hợp của em có nguy cơ không ạ