Tình cảm ơi biết tìm mi ở trốn nào biết đâu mà tìm biết đâu mà kiếm
Để lại yahoo đây thôi
Tùy duyên vậy yahoo là dongmauquytoc1368@yahoo.com
Làm quen mn nhé