Chào mọi người, mình ở ca mau mong được kết bạn nhe. Zalo mình: 09 bốn 7609 bốn không 4.