y học ngày nay phát triển như vũ bảo.. vậy mà thuốc chữa khỏi hiv gần như là tuyệt vọng.. vì nhiều vấn đề chính trị, lợi nhuận.. có lẽ sẻ chẵng bao giờ có thuốc chửa hết hiv