Mình năm nay 31 ở sg , mong kết bạn với ace làm.quen chia sẽ với nhau...số dt zalo 06502620252 065 thailand