Mình năm nay 31 ở sg , mong kết bạn với ace làm.quen chia sẽ với nhau...số dt zalo 0909 m0t h4I S4U t4M 5 h4i