Từ lúc mình biết quan hệ lúc đầu mình còn kìm chế đc 10 mấy phút đến giờ thì nhiều khi chưa tới 1p. Nhưng bây giờ mình chưa đi chợ đã hết tiền. Mong mọi người chỉnh cách mình có thể kéo dài thời gian quan hệ. Có phải mình bị xuất tinh sớm k ạ. Nhưng nhu cầu sinh lý của mình lại vô cùng cao