Trúng người trúng thời điểm rồi một ngày nào đó thôi khi ở cạnh nhau hai đứa quậy phá Tung nhà rồi vui cười ầm lên ,tìm một cái goi là tinh yêu ở bên bạn tôi thấy rất Happy ,vui ve nhất hãy cho nhau cơ
hội tìm hiểu nhau nhé chăm sóc Nhau vì đôi minh không may mắn thì hãy tự tạo niềm vui chính mình nữa cuộc đời này nhé ....người ơi người đang di lạc nơi nào vậy....????? Minh là bot Sn 1992 ở mỹ tho tiền Giang zalo 0901khong hai không không 63 minh kết ban nhau nhé tôi chân thành thật đó