chào mọi người, mình ở sài gòn mình 32 tuổi, mong làm quen với mọi người nam hay nữ làm quen chia sẻ tâm sự...
mọi người có thể vào zalo nc K0 Chjn K0 Chjn m0T h4i S4u TaM N4m H4I han hanh chào đón mọi người.