Mình không giỏi ăn nói ngoại hình khá ốm tính tình con nít
mình sống đơn giản nhưng thích lãng mạn

0909483063