Ở việt nam nói chung và khu mình nói riêng ,bị Hiv là ngày hôm sau cả xóm biết các bác à.ko biết ai đồn ra ngoài
Bây giờ ko còn bảo mật thông tin à các bác?