Mình cần tìm người bạn cũ đã thất lạc với nhau hơn 4 năm.
Bạn tên Đạt, sinh năm 94, ở miền tây (hình như là Cần Thơ), lúc xưa học ở Hutech. Bạn điều trị ở Opc Q4.
Đây là tất cả những thông tin về bạn ấy mà mình nhớ.
Hi vọng bạn xem được post này hoặc ai biết về bạn thì cho mình xin thông tin với ạ.
Đây là 1 người anh đã giúp mình rất nhiều.