Vui vẻ, hoà đồng, tìm bạn nữ ở bình dương,
sms, call 0917751075
hiện tại a 31t, nói nhiều nó k hay, thật sự. Chỉ cần có ng bầu bạn và - cái đám cưới thôi