Tình hình là bạn em mới nghỉ việc chưa có BHYT, đang đợi BHTN cấp. Vì vậy, cần thuốc trong một tuần nữa để đợi BHTN, nếu anh chị nào có thuốc dư thì cho em xin với. Em cám ơn rất nhiều.

Mail: dungnoixanhau2020@gmail.com