VTC14 | BÁO ĐỘNG: HIV/AIDS ĐANG LÂY TRUYỀN NHANH TRONG GIỚI TRẺTheo thống kê của Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận hơn 8.000 trường hợp nhiễm HIV, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó 82,5% ca mắc mới là nam giới. Thông kê của Bộ Y tế còn cho thấy, tình hình lây truyền HIV/AIDS tăng nhanh trong giới trẻ, độ tuổi từ 16-29, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn.