Mình từng đăng bài nhưng tìm chưa thấy nữa kia.
Mình sinh năm 1990, quê Quảng Nam, làm việc ở Dak Nông, cũng hay xuống Sài Gòn. mong tìm một người bạn chân thành, cùng yêu thương nhau. Kg phân biệt tuổi tác, chẳng quan trọng bot hay top, chỉ cần sạch sẽ, có việc làm ổn định, có tính thuỷ chung thì cho nhau cơ hội nhé. Mình điều trị từ năm 2017. Sức khoẻ hiện tại ổn. Đã là gay, mà thêm bị H là bất hạnh lắm rồi, xin đung gây thêm tổn thương cho nhau nữa.

E-mai: quocdung90.qna@gmail.com