Sống chung với căn bệnh này gần 10 năm rồi ,hiện raijsuwcs khỏe cảm thấy yếu dần ,bùn tuyệt vọng muốn đi mẹ thật xa để mai mốt ko phải là gánh nặng của gia đình ,..chán quá chán