Loại thuốc pep em mua là tenifo-e 300mg (tenofovir+emtricit) uống 1v\ngày,do men gan em cao nên bac sĩ co kê thêm acterox 25mg(biphenyl dimethyl)0 uống 4v/2 lần /ngày ,anh xem và tư vấn cho e cách uống ,hiên nay thoi gian phơi nhiêm của e la 45 tiếng