Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 21 đến 27 của 27

Chủ đề: Bảng viết tắt phân Loại Bệnh Tật Quốc Tế.

 1. #21
  Admin diendanhiv.vn
  ( Sanh năm 1971 ) 12 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
  Tuanmecsedec's Avatar
  Ngày tham gia
  29-08-2007
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
  Bài viết
  78,794
  Cảm ơn
  3,534
  Được cảm ơn: 18,802 lần
  VẾT THƯƠNG, NGỘ ĐỘC VÀ HẬU QUẢ
  CỦA MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI (S00-S98)


  Tổn thương ở đầu (S00-S09)
  Injuries to the head (S00-S09)
  S00 Tổn thương nông ở đầu - Superficial injury of head
  S01 Vết thương hở ở đầu - Open wound of head.
  S02 Vỡ xương sọ và xương mặt - Fracture of skull and facial bones.
  S03 Sai khớp, bong gân, cǎng cơ của khớp và các dây chằng của đầu -
  Dislocation, sprain and strain of joints and ligament of head
  S04 Tổn thương của dây thần kinh sọ - Injury of cranial nerves
  S05 Tổn thương mắt và ổ mắt - Injury of eye and orbit
  S06 Tổn thương nội sọ - Incranial injury
  S07 Tổn thương vùi lấp của đầu - Crushing injury of head
  S08 Cắt cụt phần của đầu do chấn thương - Traumatic amputation of part of
  head
  S09 Tổn thương khác và không đặc hiệu của đầu - Other and unspecified
  injuries of head.
  Tổn thương của cổ (S10-S19)
  Injuries to the neck (S10-S19)

  S10 Tổn thương nông của cổ - Superficial injury of neck.
  S11 Vết thương hở của cổ - Open wound of head
  S12 Gẫy cổ - Fracture of neck
  S13 Sai khớp, bong gân, cǎng cơ quas mức của khớp và các dây chằng thuộc
  vùng cổ - Dislocation, sprain and strain of joints and ligament of at neck
  level.
  S14 Tổn thương dây thần kinh và tuỷ sống (đoạn) cổ - Injury of nerves and
  spinal cord at neck level.
  S15 Tổn thương mạch máu vùng cổ - Injury of blood vessels at neck level.
  S16 Tổn thương cơ và gân vùng cổ - Injury of muscle and tendon at neck
  level.
  S17 Tổn thương vùi lấp của cổ - Crushing injury of neck
  S18 Cắt cụt vùng cổ do chấn thương - Traumatic amputation at neck level.
  S19 Tổn thương không đặc hiệu khác của cổ - Other and unspecified injuries
  of neck.
  Tổn thương lồng ngực (S20-S29)
  Injuries to the thorax (S20-S29)
  S20 Tổn thương của lồng ngực - Superficial injury of thorax.
  S21 Vết thương hở của ngực - Open wound of thorax
  S22 Gẫy xương (nhiều) sườn, xương ức và gai sống ngực - Fracture of
  rib(s), sternum and thoracic spine.
  S23 Sai khớp, bong gân, cǎng cơ quá mức của khớp và dây chằng của ngực -
  Dislocation, sprain and strain of joints and ligament of thorax.
  S24 Tổn thương dây thần kinh và tuỷ sống (vùng) ngực - Injury of nerves
  and spinal cord at thorax level.
  S25Tổn thương mạch máu của ngực - Injury of blood vessels at thorax level.
  S26 Tổn thương tim - Injury of heart
  S27 Tổn thương của các cơ quan không đặc hiệu và khác trong ngực - Injury
  of other and unspecified intrathoracic organs.
  S28 Tổn thương vùi lấp của ngực và cắt cụt sang chấn phần của ngực -
  Crushing injury of thorax and traumatic amputation of part of thorax.
  S29 Tổn thương không đặc hiệu và khác của ngực - Other and unspecified
  injuries of thorax.

  Tổn thương bụng, lưng dưới, cột sống thắt lưng và chậu hông (S30-S39)
  Injuries to the abdomen, lower back, lumbar spine and pelvis (S30-S39)
  S30 Tổn thương nông của bụng, lưng dưới và chậu hông - Superficial injury
  of abdomen, lower back and pelvis.
  S31 Vết thương hở của bụng, thắt lưng và chậu hông - Open wound of
  abdomen, lower back and pelvis.
  S32 Gẫy cột sống lưng và chậu hông - Fracture of lumbar spinal and pelvis
  S33 Sai khớp, bong gân, giãn khớp và dây chằng cột sống thắt lưng và chậu
  - Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of lumbar spine and
  pelvis level.
  S34 Tổn thương dây thần kinh và dây sống tại bụng, lưng và chậu hông -
  Injury of nerves and lumbar spinal cord at abdomen, lower back and pelvis
  level.
  S35 Tổn thương mạch máu vùng bụng, lưng và chậu - Injury of blood
  vessels at abdomen, lower back and pelvis level.
  S36 Tổn thương các cơ quan trong ổ bụng - Injury of intra-abdominal
  organs.
  S37 Vết thương các cơ quan ở chậu hông - Injury of pelvic organs.
  S38 Vết thương vùi lấp và cắt đoạn sang chấn một phần của bụng, lưng dưới
  và chậu - Crushing injury and traumatic amputation of part of abdomen,
  lower back and pelvis
  S39 Vết thương khác của bụng, lưng dưới và chậu - Other and unspecified
  injuries of abdomen, lower back and pelvis.
  Vết thương vai và cánh tay (S40-S49)
  Injuries to the shoulder and upper arm (S40-S49)
  S40 Vết thương nông của vai và cánh tay - Superficial injury of shoulder and
  upper arm.
  S41 Vết thương hở của vai và cánh tay - Open wound of shoulder and upper
  arm.
  S42 Gẫy xương vai và cánh tay - Fracture of shoulder and upper arm.
  106

  S43 Sai khớp, bong gân, giãn khớp và dây chằng của vòng ngực -
  Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of shoulder girdle.
  S44 Vết thương dây thần kinh tại vai và cánh tay trên - Injury of nerves at
  shoulder and upper arm.
  S45 Vết thương mạch máu tại vai và cánh tay trên - Injury of blood vessels
  at shoulder and upper arm.
  S46 Vết thương cơ và gân tại vai và cánh tay trên - Injury of muscle and
  tendom at shoulder and upper arm level.
  S47 Tổn thương dập nát vai và cánh tay trên - Crushing injury of shoulder
  and upper arm.
  S48 Chấn thương cắt cụt vai và cánh tay trên - Traumatic amputation of
  shoulder and upper arm.
  S49 Tổn thương khác và chưa xác định ở vai và cánh tay trên - Other and
  unspecified injuries of shoulder and upper arm.
  Tổn thương khuỷu tay và cẳng tay (S50-S59)
  Injuries to the elbow and forearm (S50-S59)

  S50 Tổn thương nông ở cẳng tay - Superficial injury of forearm.
  S51 Vết thương hở ở cẳng tay - Open wound of forearm.
  S52 Gẫy xương cẳng tay - Fracture of forearm.
  S53 Sai khớp, bong gân, cǎng cơ của khớp và dây chằng khuỷu tay -
  Dislocation, sprain and train of joints and ligament of elbow.
  S54 Tổn thương dây thần kinh cẳng tay - Injury of nerves at forearm level.
  S55 Tổn thương mạch máu ở tầm cẳng tay - Injury of blood vessels at
  forearm level.
  S56 Tổn thương cơ bắp và gân ở tầm cẳng tay - Injury of muscle and tendom
  at forearm level.
  S57 Tổn thương dập nát ở cẳng tay - Crushing injury of forarm.
  S58 Chấn thương cắt cụt ở cẳng tay - Traumatic amputation of forearm
  S59 Tổn thương khác và chưa xác định của cẳng tay - Other and unspecified
  injuries of forearm.


  Tổn thương ở cổ tay và bàn tay (S60-S69)
  Injuries to the wrist and hand (S60-S69)
  S60 Tổn thương nông ở cổ tay và bàn tay - Superficial injury of wrist and
  hand.
  S61 Vết thương hở ở cổ tay và bàn tay - Open wound of wrist and hand.
  S62 Gẫy xương tầm cổ tay và bàn tay - Fracture at wrist and hand level.
  S63 Sai khớp, bong gân và cǎng cơ của khớp và dây chằng tầm cổ tay và bàn
  tay - Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments at wrist and hand
  level.
  S64 Tổn thương dây thần kinh tầm cổ tay và bàn tay - Injury of nerves at
  wrist and hand level.
  S65 Tổn thương mạch máu tại tầm cổ tay bàn tay - Injury of blood vessels at
  wrist and hand level.
  S66 Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm cổ tay và bàn tay - Injury of muscle
  and tendon at wrist and hand level.
  S67 Tổn thương dập nát cổ tay bàn tay - Crushing injury of wrist and hand.
  S68 Chấn thương cắt cụt cổ tay và bàn tay - Traumatic amputation of wrist
  and hand.
  S69 Tổn thương khác và chưa xác định của cổ tay và bàn tay - Other and
  unspecified injuries of wrist and hand
  Tổn thương tại háng và đùi (S70-S79)
  Injuries to the hip thigh (S70-S79)
  S70 Tổn thương nông tại háng và đùi - Superficial injury of hip and thigh
  S71 Vết thương hở háng và đùi - Open wound of hip and thigh
  S72 Gẫy xương đùi - Fracture of femur
  S73 Sai khớp, bong gân và cǎng cơ khớp và dây chằng khớp háng -
  Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of hip.
  S74 Tổn thương dây thần kinh tầm háng và đùi - Injury of nerves at hip and
  thigh level.
  S75 Tổn thương mạch máu tại tầm háng và đùi - Injury of blood vessels at
  hip and thigh level.
  S76 Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm háng và đùi - Injury of muscle and
  tendon at hip and thigh level.
  S77 Tổn thương dập nát ở háng và đùi - Crushing injury of hip and thigh.
  S78 Chấn thương cắt cụt ở háng và đùi - Traumatic amputation of hip and
  thigh.
  S79 Tổn thương khác chưa xác định của háng và đùi - Other and unspecified
  injuries of hip and thigh.
  Tổn thương tại đầu gối và cẳng chân (S80-S89)
  Injuries to the knee and lower leg (S80-S89)
  S80 Tổn thương nông tại cẳng chân - Superficial injury of lower leg
  S81 Vết thương hở tại cẳng chân - Open wound of lower leg
  S82 Gẫy xương cẳng chân, bao gồm cổ chân - Fracture of lower leg,
  including ankle.
  S83 Sai khớp, bong gân và cǎng cơ khớp và dây chằng khớp gối -
  Dislocation, sprain and train of joints and ligaments of knee.
  S84 Tổn thương dây thần kinh tại tầm cẳng chân - Injury of nerves at lower
  leg level.
  S85 Tổn thương mạch máu tại tầm cẳng chân - Injury of blood vessels at
  lower leg level.
  S86 Tổn thương cơ và gân tại tầm cẳng chân - Injury of muscle and tendon
  at lower
  S87 Tổn thương dập nát tại cẳng chân - Crushing injury of lower leg.
  S88 Chấn thương cắt cụt tầm khớp gối - Traumatic amputation of lower leg.
  S89 Tổn thương khác và chưa xác định tại cẳng chân - Other and
  unspecified injuries of lower leg.

  Tổn thương tại cổ chân và bàn chân (S90-S99)
  Injuries to the ankle and foot (S90-S99)

  S90 Tổn thương nông tại cổ chân và bàn chân - Superficial injury of ankle
  and foot.
  S91 Vết thương hở tại cổ chân và bàn chân - Open wound of ankle and foot.
  S92 Gẫy xương bàn chân trừ cổ chân - Fracture of foot, except ankle.
  S93 Sai khớp, bong gân và cǎng cơ khớp và dây chằng tại tầm cẳng chân và
  bàn chân - Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments at ankle and
  foot level.
  S94 Tổn thương dây thần kinh tại tầm cổ chân và bàn chân - Injury of nerves
  at ankle and foot level.
  S95 Tổn thương mạch máu tại tầm cổ chân và bàn chân - Injury of blood
  vessels at ankle and foot level.
  S96 Tổn thương cơ bắp và gân tại tầm cổ chân và bàn chân - Injury of
  muscle and tendon at ankle and foot level.
  S97 Tổn thương dập nát tại cổ chân và bàn chân - Crushing injury of ankle
  and foot.
  S98 Chấn thương cắt cụt cổ chân và bàn chân - Traumatic amputation of
  ankle and foot.
  S99 Tổn thương khác và chưa xác định của cổ chân và bàn chân - Other and
  unspecified injuries of ankle and foot.
  Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
  Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

 2. #22
  Admin diendanhiv.vn
  ( Sanh năm 1971 ) 12 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
  Tuanmecsedec's Avatar
  Ngày tham gia
  29-08-2007
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
  Bài viết
  78,794
  Cảm ơn
  3,534
  Được cảm ơn: 18,802 lần
  Tổn thương tác động nhiều vùng cơ thể (T00-T07)
  Injuries involving multiple body regions (T00-T07)
  T00 Tổn thương nông tác động nhiều vùng cơ thể - Superficial injuries
  involving multiple body regions.
  T01 Vết thương hở tác động nhiều vùng cơ thể - Open wounds involving
  multiple body regions.
  T02 Gẫy xương tác động nhiều vùng cơ thể - Fracture involving multiple
  body regions.
  T03 Sai khớp, bong gân và cǎng cơ tác động nhiều vùng cơ thể -
  Dislocations, sprain and trains involving multiple body regions.
  T04 Tổn thương dập nát tác động nhiều vùng cơ thể - Crushing injuries
  involving multiple body regions.
  T05 Chấn thương cắt cụt tác động nhiều vùng cơ thể -Traumatic
  amputations involving multiple body regions
  T06 Tổn thương khác tác động nhiều vùng cơ thể, không xếp loại nơi khác -
  Other injuries involving multiple body regíons NEC
  T07 Đa tổn thương chưa xác định - Unspecified multiple injuries
  Tổn thương phần chưa xác định của thân, các chi hoặc vùng cơ thể (T08-
  T14)-Injuries to unspecified part of trunk , limb or body region (T08-T14)

  T08 Gẫy xương sống, mức độ chưa xác định - Fraccture of spine, level
  unspecified
  T09 Tổn thương khác của cột sống và thân, tầm chưa xác định - Other
  injuries of spine , and trunk level unspecified
  T10 Gẫy xương của chi trên, tầm chưa xác định - Fraccture of upper limb,
  level unspecified
  T11 Tổn thương khác tại chi trên, tầm chưa xác định - Other injuries of
  upper limb, level unspecified
  T12 Gẫy xương chi dưới, tầm chưa xác định - Fraccture of lower limber,
  level unspecified
  T13 Tổn thương khác tại chi dưới, tầm chưa xác định - Other injuries of
  lower limb, level unspecified
  T14 Tổn thương chưa xác định vùng cơ thể - Injuries of unspecified body
  region
  Tác động của vật lạ vào qua lỗ tự nhiên (T15-T19)
  Effects of foreign body entering through natural orifice
  T15 Vật lạ ngoài mắt - Foreign body on external eye
  T16 Vật lạ ở tai - Foreign body in ear
  T17 Vật lạ tại đường hô hấp - Foreign body in respiratory tract
  T18 Vật lạ trong đường tiêu hoá - Foreign body in alimental tract
  T19 Vật lạ đường tiết niệu sinh dục - Foreign body in genitourinary tract
  Bỏng và ǎn mòn (T20-T32) -Burns and corrosions
  Bỏng và ǎn mòn mặt ngoài cơ thể, xác định theo vị trí (T20-T25)
  Burns and corrosions of external body surface , specified by site
  T20 Bỏng và ǎn mòn tại đầu và cổ - Burns and corrosion of head and neck
  T21 Bỏng và ǎn mòn tại thân mình - Burns and corrosion of trunk
  T22 Bỏng và ǎn mòn tại vai và chi trên, trừ cổ tay và bàn tay - Burns and
  corrosion of shoulder and upper limber, except wrist and hand
  T23 Bỏng và ǎn mòn tại cổ tay và bàn tay - Burns and corrosion of wrist and
  hand
  T24 Bỏng và ǎn mòn tại háng và chi dưới, trừ cổ chân và bàn chân -Burns
  and corrosion of hip and lower limber, except ankle and foot
  T25 Bỏng và ǎn mòn tại cổ chân và bàn chân - Burns and corrosion of ankle
  and foot
  Bỏng và ǎn mòn giới hạn tại mắt và cơ quan nội tạng(T26-T28)
  Burns and corrosions confined to eye and internal organs
  T26 Bỏng và ǎn mòn giới hạn tại mắt và phần phụ của mắt - Burns and
  corrosion confined to eye and adnex
  T27 Bỏng và ǎn mòn đường hô hấp - Burns and corrosions of respiratory
  tract
  T28 Bỏng và ǎn mòn nội tạng khác - Burns and corrosions of other internal
  tract

  Bỏng và ǎn mòn nhiều vùng cơ thể và chưa xác định (T29-T32)
  Burns and corrosions of multiple and unspecified body regions

  T29 Bỏng và ǎn mòn nhiều vùng cơ thể - Burns and corrosions of multiple
  body regions
  T30 Bỏng và ǎn mòn, vùng cơ thể chưa xác định - Burns and corrosions
  body region unspecified
  T31 Bỏng xếp loại tương ứng với mức độ bề mặt cơ thể bị tổn thương -
  Burns classcified according to extent of body surface involved
  T32 Ǎn mòn xếp loại tương ứng với mức độ phụ thuộc phạm vi bề mặt cơ
  thể bị tổn thương - Corrosions classcified according to extent of body
  surface involved
  Tổn thương do cóng lạnh (T33-T35)
  Frostbite
  T33 Tổn thương nông do cóng lạnh - Superficial frostbite
  T34 Tổn thương do cóng lạnh với hoạt tử mô - Frostbite with tissue necrosis
  T35 Tổn thương do cóng lạnh tác động nhiều vùng cơ thể và chưa xác định -
  Frostbite involving multiple body regions and unspecified frostbite
  Nhiễm độc do thuốc, dược phẩm và các chất sinh học (T36-T50)
  Poisoning by drugs, medicaments and biological substances
  T36 Nhiễm độc do dùng kháng sinh toàn thân - Poisoning by systemic
  antibiotic
  T37 Nhiễm độc do chất chống nhiễm trùng và chống ký sinh trùng khác
  dùng toàn thân - Poisoning by other systemic anti-infectives and
  antiparasitics
  T38 Nhiễm độc do nội tiết và chất tổng hợp thay thế và chất đối kkháng,
  không xếp loại ở đâu - Poisoning by hormones and their synthetic substitutes
  and antagonists, NEC
  T39 Nhiễm độc do giảm đau không opioid, hạ nhiệt và chống thấp
  khớp - Poisoning by nonopioid analgesics , antipyretics and antirheumatics
  T40 Nhiễm độc do thuốc gây ngủ và gây ảo giác - Poisoning by narcotics
  and psychodysleptics (hallucinogenes)
  T41 Nhiễm độc do gây tê và khí trị liệu - Poisoning by anesthetics and
  therapeutic gases
  T42 Nhiễm độc do thuốc chống động kinh, an thần gây ngủ và chống hội
  chứng Parkinson - Poisoning by antiepileptic, sedative -hypnotic and
  antiparkinsonism drugs
  T43 Nhiễm độc do thuốc hướng tâm thần, không xếp loại ở nơi khác -
  Poisoning by psychotropic drugs NEC
  T44 Nhiễm độc do thuốc tác động chủ yếu lên hệ thần kinh tự động -
  Poisoning by drugs primarily affecting the automatic nervous system
  T45 Nhiễm độc do thuốc chủ yếu toàn thân và huyết học, không xếp loại ở
  phần khác - Poisoning by primarily systemic and haematological agents
  NEC
  T46 Nhiễm độc do thuốc tác động chủ yếu trên hệ thống tim mạch -
  Poisoning by agents primarily affecting the cardiovascular system
  T47 Nhiễm độc do thuốc tác động chủ yếu trên hệ thống tiêu hóa - Poisoning
  by agents primarily affecting the gastrointestinal system
  T48 Nhiễm độc do thuốc tác động chủ yếu trên cơ trơn, cơ xương và hệ hô
  hấp - Poisoning by agents primarily acting on smooth and skeletal muscules
  and the respiratory system
  T49 Nhiễm độc do thuốc dùng tại chỗ tác động chủ yếu trên da và niêm mạc
  và do thuốc dùng chữa mắt, tai và rǎng - Poisoning by topical agents
  primarily affecting skin and mucous menbrane and ophtalmological,
  otorhinolaryngological and dental drugs
  T50 Nhiễm độc do thuốc lợi tiểu và các thuốc khác, chưa xác định, thuốc và
  chất sinh học - Poisoning by diuretics and other and unspecified drugs,
  medicaments and biological substances
  Tác dụng độc của chất chủ yếu không có nguồn gốc y học (T51-T65)-Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as to source
  T51 Tác dụng độc của cồn - Toxic effect of alcohol
  T52 Tác dụng độc của dung môi hữu cơ - Toxic effect of organic solvents
  T53 Tác dụng độc của dẫn xuất halogen của hydrocarbon béo và thơm -
  Toxic effect of halogen derivatives of aliphatic and aromatic hydrocarbons
  T54 Tác dụng độc của chất ǎn mòn - Toxic effect of corrosive substances
  T55 Tác dụng độc của xà phòng và thuốc tẩy - Toxic effect of soaps and
  detergents
  T56 Tác dụng độc của kim loại - Toxic effect of metals
  T57 Tác dụng độc của chất vô cơ - Toxic effect of other inorganic
  substances
  T58 Tác dụng độc của carbon monoxid - Toxic effect of carbon monoxide
  T59 Tác dụng độc của khí khác, khói và hơi -Toxic effect of other gases,
  fumes and vapours
  T60 Tác dụng độc của thuốc trừ sâu - Toxic effect of pesticides
  T61 Tác dụng độc của các chất độc do ǎn đồ biển - Toxic effect of nocious
  substances eaten as seafood
  T62 Tác dụng độc của các chất độc do ǎn thực phẩm - Toxic effect of other
  noxious substances eaten as food
  T63 Tác dụng độc do tiếp xúc với động vật tiết nọc độc - Toxic effect of
  contact with venomous animals
  T64 Tác dụng độc do thực phẩm nhiễm aflatoxin và độc tố nấm khác - Toxic
  effect of aflatoxin and other mycotoxin food cotaminants
  T65 Tác dụng độc do chất khác và chưa xác định - Toxic effect of other and
  unspecified substances
  Tác dụng khác và chưa xác định của cǎn nguyên bên ngoài (T66-T78)-Other and unspecified effects of external causes
  T66 Tác dụng chưa xác định của tia xạ - Unspecifieed effects of radiation
  T67 Tác dụng do nhiệt và ánh sáng - Effects of heat and light
  T68 Hạ nhiệt độ - Hypothermia
  T69 Tác dụng khác của hạ nhiệt độ- Other effects of reduced temperature
  T70 Tác động của áp lực không khí và áp lực nước - Effects of air pressure
  and water pressure
  T71 Ngạt thở - Asphyxiation
  T73 Tác động của các thiếu hụt khác - Effects of other deprivation
  T74 Hội chứng đối xử sai trái - Maltreatement syndromes
  T75 Tác động của cǎn nguyên bên ngoài - Effects of other external causes
  T78 Tác động phụ không xếp loại ở nơi khác -Adverse effects , NEC
  Một vài biến chứng sớm của chấn thương (T79)-Certain early complications of trauma
  T79 Một vài biến chứng sớm của chấn thương, không xếp loại ở nơi khác -
  Certain early complication of trauma , NEC ( not elsewhere classified)
  Biến chứng của phẫu thuật và chǎm sóc y tế không xếp loại ở nơi khác (T80-T88)-Complications of surgical and medical care, NEC
  T80 Biến chứng huyết quản sau tiêm truyền, truyền máu và tiêm thuốc -
  Complications following infusion infusion trasfusion and therapeutic
  injection
  T81 Biến chứng của thủ thuật, không xếp loại ở nơi khác - Complications of
  procedures NEC
  T82 Biến chứng của các thiết bị nhân tạo của tim và huyết quản, cấy và ghép
  - Complications of cardiacand vascular prostthetic device implants and
  grafts
  T83 Biến chứng của thiết bị nhân tạo cơ quan tiết niệu sinh dục, cấy và ghép
  - Complications of genitourinary prosthetic devices implants and grafts
  T84 Biến chứng của thiết bị chỉnh hình bên trong, cấy và ghép -
  Complications of internal orthopaedic prosthetic devices implants and grafts
  T85 Biến chứng của các thiết bị nhân tạo bên trong khác, cấy và ghép -
  Complications of other internal prosthetic devices implants and grafts
  T86 Thất bại và thải bỏ ghép phủ tạng và tổ chức - Failure and rejection of
  transplanted organs and tissues
  T87 Biến chứng nối lại và cắt cụt - Complications peculiar to reattchement
  and amputation
  T88 Biến chứng khác của phẫu thuật và chǎm sóc y tế không xếp loại ở nơi
  khác - Other complications of surgical and medical care NEC
  Di chứng của tổn thương, của nhiễm độc và hậu quả khác của cǎn nguyên từ bên ngoài (T90-T98)-Sequelae of injuries, of poisoning and other conseqances of external causes
  T90 Di chứng tổn thương đầu - Sequelae of injuries of haed
  T91 Di chứng tổn thương cổ và thân mình - Sequelae of injuries of neck and
  trunk
  T92 Di chứng tổn thương chi trên - Sequelae of injuries upper limb
  T93 Di chứng tổn thương chi dưới - Sequelae of injuries lower limb
  T94 Di chứng tổn thương và chưa xác định nhiều vùng cơ thể - Sequelae of
  injuries involving multiple and unspecified body regions
  T95 Di chứng bỏng, ǎn mòn và tổn thương do cóng lạnh - Sequelae of burns
  corrosions and frostbite
  T96 Di chứng nhiễm độc thuốc, dược phẩm và chất sinh học - Sequelae of
  poisoning by drugs medicaments and biological substances
  T97 Di chứng có tác động độc của chất nguồn chủ yếu không phải dược
  phẩm - Sequelae of toxic effects of substances chiefly nonmedicinal as tọ source
  T98 Di chứng do tác động khác và chưa xác định của cǎn nguyên từ bên
  ngoài - Sequelae of other and unspecified effects of external causes
  Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
  Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

 3. #23
  Admin diendanhiv.vn
  ( Sanh năm 1971 ) 12 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
  Tuanmecsedec's Avatar
  Ngày tham gia
  29-08-2007
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
  Bài viết
  78,794
  Cảm ơn
  3,534
  Được cảm ơn: 18,802 lần
  CÁC NGUYÊN NHÂN NGOẠI SINH CỦA BỆNH VÀ TỬ VONG
  (V01-Y98)


  Tai nạn giao thông (V01-V99)- Transport accidents
  Người đi bộ bị thương trong tai nạn giao thông (V01-V09) - Pedestrian
  injuried in transport accident
  V01 NĐB bị thương do va chạm với xe đạp -Pedestrian injuried in collision
  with pedal cycle
  V02 NĐB bị thương do va chạm với môtô 2-3 bánh -Pedestrian injuried in
  collision with two-or tthree wheeled motor vehicle
  V03 NĐB bị thương do va chạm với ô tô, xe tải thu nhặt, xe tải -Pedestrian
  injuried in collision with car, pick-up truck or van
  V04 NĐB bị thương do va chạm với xe tải hạng nặng và xe buýt -Pedestrian
  injuried in collision with heavy transport vehicle or bus
  V05 NĐB bị thương do va chạm với tầu hỏa, ô tô ray -Pedestrian injuried in
  collision with railway train or railway vehicle
  V06 NĐB bị thương do va chạm với xe không động cơ khác -Pedestrian
  injuried in collision with other nomotor vehicle
  V09 NĐB bị thương trong những tai nạn (TN) xe cộ khác không xác định -
  Pedestrian injuried in other and unspecified transport accidents
  Người đi xe đạp bị thương trong tai nạn giao thông (V10-V19)-Peedal cyclist injuried in transport accident
  V10 Người đi xe đạp bị thương vì va chạm với người đi bộ hay súc vật -
  Pedal cyclist injuried in collision with pedestrian or animal
  V11 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với người đạp xe đạp khác -
  Pedal cyclist injuried in collision with other pedal cyclist
  V12 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với mô tô 2-3 bánh - Pedal
  cyclist injuried in collision with two-or three wheeled motor vehicle
  V13 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với ô tô, xe tải thu góp và xe tải
  - Pedal cyclist injuried in collision with car, pick-up truck or van
  V14 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với xe tảihay xe buýt - Pedal
  cyclist injuried in collision with heavy transport vehicle or bus
  V15 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray - Pedal
  cyclist injuried in collision with raiway train or railway or railway vehicle
  V16 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với xe không động cơ khác -
  Pedal cyclist injuried in collision with other nonmotor vehicle
  V17 Người đi xe đạp bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật -
  Pedal cyclist injuried in collision with fixed or stationary object
  V18 Người đi xe đạp bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm -
  Pedal cyclist injuried in noncollision transport accident
  V19 Người đi xe đạp bị thương trong những tai nạn giao thông khác, không
  rõ đặc điểm - Pedal cyclist injuried in other and unspecified transport
  accident
  Người lái mô tô bị thương trong tai nạn giao thông (V20-V29)
  Motorcycle rider injuried in transport accident
  V20 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật -
  Motorcyclistrider injuried in collision with pedestrian or animal
  V21 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với xe đạp - Motorcyclistrider
  injuried in collision with pedal cycle
  V22 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với mô tô 2- 3 bánh -
  Motorcyclistrider injuried in collision with two or three-wheeled motor
  vehicle
  V23 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với ô tô, xe tải thu nhặt hay xe tải -
  Motorcyclistrider injuried in collision with car, pick-up truck or van
  V24 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với xe tải nặng hay xe buýt -
  Motorcyclistrider injuried in collision with heavy transport vehicle or bus
  V25 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray -
  Motorcyclistrider injuried in collision with railway train or railway vehicle
  V26 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với xe không động cơ khác -
  Motorcyclistrider injuried in collision with other nonmotor vehicle
  V27 Lái xe mô tô bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật -
  Motorcyclistrider injuried in collision with fixed or stationary object
  V28 Lái xe mô tô bị thương trong TNGT không có va chạm -
  Motorcyclistrider injuried in noncollision transport accident
  V29 Lái xe mô tô bị thương trong TNGT khác không rõ đặc điểm -
  Motorcyclistrider injuried in other and unspecified transport accident
  Người đi mô tô 3 bánh bị thương trong tai nạn giao thông (V30-V39)
  Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in transport accideent
  V30 Người đi xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với người đi bộ hay
  súc vật - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with
  pedestrian or animal
  V31 Người đi xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với xe đạp - Occupant
  of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with pedal cycle
  V32 Người đi xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với mô tô 2 hay 3
  bánh - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with
  two or three wheeled motor vehicle
  V33 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với ô tô, xe tải thu
  nhặt và xe tải - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in
  collision with car pick-up truck or van
  V34 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với xe tải nặng hay
  xe buýt - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with
  heavy trans. vehicle, bus
  V35 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với tầu hoả hây ô tô
  ray - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with
  railway train or rail vehicle
  V36 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với xe có động cơ
  khác - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision
  withother nonmotor vehicle
  V37 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương khi va chạm với vật cố định hay
  tĩnh vật - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in collision with
  fixed or stationary object
  V38 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương trong tai nạn giao thông không
  có va chạm - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried in
  noncollision transport accident
  V39 Người trên xe mô tô 3 bánh bị thương trong tai nạn giao thông không
  khác không rõ đặc điểm - Occupant of three-wheeled motor vehicle injuried
  in other and unsp. trans. accident
  Người đi ô tô bị thương trong tai nạn giao thông (V40-V49)
  Car occupant injuried in transport accident
  V40 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật - Car
  occupant injuried in collision with pedestrian or animal
  V41 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với xe đạp - Car occupant injuried
  in collision with pedal cycle
  V42 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với mô tô 2 -3 bánh - Car
  occupant injuried in collision with 2-3 wheeled motovehicle
  V43 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với xe ô tô, xe tải thu nhặt hay xe
  tải - Car occupant injuried in collision with car, pick-up truck or van
  V44 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với xe tải nặng hay xe buýt - Car
  occupant injuried in collision with heavy transport vehicle or bus
  V45 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với tầu hoả__________, ô tô ray - Car
  occupant injuried in collision with railway train or railway vehicle
  V46 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với xe không động cơ khác - Car
  occupant injuried in collision with other nonmotor vehicle
  V47 Người đi ô tô bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật - Car
  occupant injuried in collision with fixed or stationary
  V48 Người đi ô tô bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm -
  Car occupant injuried in noncollision transport accident
  V49 Người đi ô tô bị thương trong tai nạn giao thông khác và không rõ đặc
  điểm - Car occupant injuried in other and unspecified accidents
  Người đi xe tải thu góp hay xe tải (TTG-T) bị thương trong TNGT (V50-
  V59)-Occupant of pick-up truck or van injuried in transport accident
  V50 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với người đi bộ hay súc vật
  - Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with pedestrian or
  van
  V51 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với xe đạp - Occupant or
  pick-up truck or van injuried in collision with pedal cycle
  V52 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với môtô 2-3 bánh -
  Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with 2-3 wheeled
  motor vehicle
  V53 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với ô tô, TTG-T -
  Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with car pick-up truck
  or van
  V54 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với xe tải nặng hay xe buýt
  - Occupant of pick-up truckor van injuried in collision with heavy transport
  vehicle or bus
  V55 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với tầu hoả, ô tô ray -
  Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with railway train or
  railway vehicle
  V56 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với xe không động cơ khác
  - Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with other nonmotor
  vehicle
  V57 Người trên xe TTG-T bị thương do va chạm với vật cố định hay tĩnh
  vật - Occupant of pick-up truck or van injuried in collision with fixed or
  stationary object
  V58 Người trên xe TTG-T bị thương trong tai nạn giao thông không có va
  chạm - Occupant of pick-up truck or van injuried in noncollision transport
  accident
  V59 Người trên xe TTG-T bị thương trong tai nạn giao thông khác không rõ
  đặc điểm - Occupant or pick-up truck or van injuried in collision with van
  injuried in other or unspecified transport accident

  Người trên xe tải nặng (XTN) trong tai nạn giao thông (V60-V69)
  Occupant of heavytransport vehicle injuried in transport accident

  V60 Người trên XTN bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật -
  Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with pedestrian or
  animal
  V61 Người trên XTN bị thương khi va chạm với xe đạp - Occupant of heavy
  transport vehicle injuried in collision with pedal cycle
  V62 Người trên XTN bị thương khi va chạm với môtô 2-3 bánh - Occupant
  of heavy transport vehicle injuried in collision with 2-3 wheeled motor
  vehicle
  V63 Người trên XTN bị thương khi va chạm với ô tô, TTG-T - Occupant of
  heavy transport vehicle injuried in collision with car pick-up truck or van
  V64 Người trên XTN bị thương khi va chạm với XTN hay xe buýt -
  Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with heavy
  transport vehicle or bus
  V65 Người trên XTN bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray -
  Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with railway train,
  railway vehicle
  V66 Người trên XTN bị thương khi va chạm với xe không động cơ khác -
  Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with other
  nonmotor vehicle
  V67 Người trên XTN bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật -
  Occupant of heavy transport vehicle injuried in collision with fixed or
  stationary object
  V68 Người trên XTN bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm -
  Occupant of heavy transport vehicle injuried in noncollision transport
  accident
  V69 Người trên XTN bị thương trong tai nạn giao thông khác không rõ đặc
  điểm - Occupant of heavy transport vehicle injuried in other and unspecified
  transport accident
  Người trên xe buýt (B) bị tai nạn giao thông (V70-V79)
  Bus occupant injuried in transport accident
  V70 Người trên xe B bị thương khi va chạm với người đi bộ hay súc vật -
  Bus occupant injuried in collision with pedestrian or animal
  V71 Người trên xe B bị thương khi va chạm với xe đạp - Bus occupant
  injuried in collision with pedal cycle
  V72 Người trên xe B bị thương khi va chạm với môtô 2-3 bánh - Bus
  occupant injuried in collision with 2-3 motorvehicle
  V73 Người trên xe B bị thương khi va chạm với ô tô, TTG-T - Bus occupant
  injuried in collision with car pick-up truck or van
  V74 Người trên xe B bị thương khi va chạm với XTN hay xe buýt - Bus
  occupant injuried in collision with heavy transport vehicle or bus
  V75 Người trên xe B bị thương khi va chạm với tầu hoả, ô tô ray - Bus
  occupant injuried in collision with railway train or railway vehicle
  V76 Người trên xe B bị thương khi va chạm với xe không có động cơ khác -
  Bus occupant injuried in collision with other nonmotor vehicle
  V77 Người trên xe B bị thương khi va chạm với vật cố định hay tĩnh vật -
  Bus occupant injuried in collision with fixed or stationary object
  V78 Người trên xe B bị thương trong tai nạn giao thông không có va chạm -
  Bus occupant injuried in noncollision transport accident
  V79 Người trên xe B bị thương trong tai nạn giao thông khác không rõ đặc
  điểm - Bus occupant injuried in other and unspecified transport accidents
  Tai nạn giao thông khác trên mặt đất (V80-V89)
  Other land transport accident
  V80 Người cưỡi súc vật hoặc đi xe súc vật kéo bị thương trong tai nạn giao
  thông - Animal rider or occupant of animal drawn vehicle injuried in
  transport accident
  V81 Người đi tầu hỏa hay ô tô ray bị thương trong tai nạn ghiao thông -
  Occupant of railwaytrain or railway vehicle injuried in transport accident
  V82 Người dùng xe điện bị thương trong tai nạn giao thông - Occupant of
  streetcar injuried in transport accident
  V83 Người đi xe đặc biệt sử dụng trong khuôn viên công nghiệp bị thương
  trong tai nạn giao thông - Occupant of special vehicle mainly used on
  industrial premises injuried in transport accident
  V84 Người đi xe đặc biệt sử dụng trong nông nghiệp bị thương trong tai nạn
  giao thông - Occupant of special vehicle mainly used in argriculture injuried
  in transport accident
  V85 Người đi xe đặc chủng xây dựng bị thương trong tai nạn giao thông -
  Occupant of special construction vehicle injuried in transport accident
  V86 Người đi xe đặc chủng mọi địa hình hay xe có động cơ khác thiết kế
  nguyên thủy cho sử dụng ngoài quốc lộ bị thương trong tai nạn giao thông -
  Occupant of special all-terrain or other motorvehicle designed primary for
  off-road use, injuried in transport accident
  V87 Tai nạn xe cộ có biết đặc điểm nhưng không biết hình thức vận tải của
  nạn nhân - Traffic accident of specific type but victim's mode of transport
  unknown
  V88 tai nạn không phải xe cộ có biết loại nhưng không biết phương tiện giao
  thông của nạn nhân - Nontraffic accident of specified type but victim's mode
  of transport unknown
  V89 Tai nạn xe có hay không có động cơ không biết loại xe - Motor or
  nonmotor vehicle accident type of unspecified
  Tai nạn giao thông đường thủy (V90-V94) - Water transport accidents

  V90 Tai nạn đường thủy gây ngã xuống nước, ngập nước - Accident to
  watercraft causing drowning and submersion
  V91 Tai nạn phương tiện giao thông thủy gây thương tổn khác - Accident to
  watercraft causing other injuried
  V92 Ngã xuống nước hay ngập nước liên quan đến giao thông thủy không
  có tai nạn do phương tiện thuỷ - Water transport related drowning and
  submersion without accident to watercraft
  V93 Tai nạn phương tiện thủy không có tai nạn của phương tiện, không gây
  ngã xuống nước hay ngập nước - Accident on board watercraft without
  accident to watercraft, not causing drowning and submersion
  V94 Các tai nạn giao thông không rõ đặc điểm khác - Other and unspecified
  watertransport accident
  Tai nạn giao thông hàng không và vũ trụ (V95-V97) - Air and space
  transport accident
  V95 Tai nạn do phương tiện bay có động cơ gây tổn thương cho người đi -
  Accident to powered aircraft causing injury occupant
  V96 Tai nạn của phương tiện bay không động cơ làm bị thương người trên
  tàu - Accident to nonpowered aircraft causing injury occupant
  V97 Các tai nạn phương tiện bay khác có biết đặc điểm - Other specified air
  transport accident

  Tai nạn giao thông không rõ đặc điểm khác (V98-V99) -Other and
  unspecified transport accidents

  V98 Các tai nạn giao thông khác - Other specified transport accident
  V99 Tai nạn giao thông không rõ đặc điểm - Unspecified transport accident
  Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
  Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

 4. #24
  Admin diendanhiv.vn
  ( Sanh năm 1971 ) 12 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
  Tuanmecsedec's Avatar
  Ngày tham gia
  29-08-2007
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
  Bài viết
  78,794
  Cảm ơn
  3,534
  Được cảm ơn: 18,802 lần
  Các nguyên nhân bên ngoài khác của tai nạn chấn thương (W00-X59)
  Other external cause of accidental injuries injuries

  Ngã (W00-W19) Falls

  W00 Ngã trên cùng một mặt bằng liên quan đến bǎng tuyết -Fall on same
  level involving ice and snow
  W01 trượt, vấp và lộn nhào - Fall on same level from slipping, stumbling
  W02 Ngã liên quan đến trượt bǎng, ski, trượt patanh hay trên thanh trượt -Fall involving ice-skates skis, roller skates or skate boards
  W03 Ngã trên cùng một mặt bằng do va chạm với, bị đẩy bới người khác -
  Other faall on same level due to collision with or pushing by another person
  W04 Ngã khi đang được người khác bế - Fall while being carried level or
  supported by other person
  W05 Ngã liên quan đến ghế xe đẩy - Fall involving wheelchair
  W06 Ngã liên quan đến giường - Fall involving bed
  W07 Ngã ghế - Fall involving chair
  W08 đạc khác - Fall involving other funiture
  W09 Ngã liên quan đến đồ chơi ở sân - Fall involving playground
  equipment
  W10 Ngã lên và từ bậc thang, bậc thềm - Fall on and from stairs and steps
  W11 Ngã trên và từ thang - Fall on and from ladder
  W12 Ngã trên và từ giàn giáo - Fall on and from scaffolding
  W13 Ngã từ, ra ngoài hay qua nhà, kiến trúc - Fall from out of or through
  building or structure
  W14 Ngã cây -Fall from tree
  W15 Ngã vách đá -Fall from cliff
  W16 Nhẩy lao đầu hay nhẩy xuống nước gây chấn thương khác ngã xuống
  nước hay ngập nước - Diving or jumping into water causing injury other
  than drowning or submersion
  W17 Ngã từ một mức này đến một mức khác - Other fall from one level to
  another
  W18 Ngã khác cùng mức - Other fall on same level
  W19 Ngã không rõ đặc điểm - Unspecified fall
  Tác dụng của lực cơ học bất động (W20-W49)
  Exposure to inanimate mechanical forces
  W20 Bị tác động của vật ném, tung hay đang rơi - Struck by thown,
  projected or falling object
  W21 Va phải hay bị đập bởi dụng cụ thể thao - Stricking against or struck by
  sport equipment
  W22 Tai nạn do các vật khác đập trở lại - Stricking against or struck by
  otherobjects
  W23 Bị bắt, kẹp, ép hay cấu trong hay giữa các vật - Caught , cruched
  jammed or pinched in or between object
  W24 Tiếp xúc với dụng cụ nâng, truyền không được xếp loại ở nơi khác -
  Contact with lifting and transmission device NEC
  W25 Tiếp xúc với kính nhọn - Contact with sharp glass
  W26 Tiếp xúc với dao, kiếm, dao gǎm - Contact with knife sword or dagger
  W27 Tiếp xúc với dụng cụ thủ công không động cơ -Contact with
  nonpowered and tool
  W28 Tiếp xúc với máy xén cỏ -Contact with powered lawnnower
  W29 Tiếp xúc với dụng cụ thủ công có động cơ khác và máy nội trợ -
  Contact with other powered hand tools and houshold machinery
  W30 Tiếp xúc với máy nông nghiệp - Contact with argricultural machinery
  W31 Tiếp xúc với máy khác không rõ đặc điểm - Contact with other
  machinery
  W32 Đạn súng tay - Handgun discharge
  W33 Đạn súng có rãnh xoắn, súng ngắn, súng dài - Rifle, shortgun, and
  largerfirearm discharge
  W34 Đạn súng tay khác không rõ đặc điểm - Discharge from other and
  unspecified firearms
  W35 Nổ vỡ bình hơi nước - Explosion and rupture of boiler
  W36 Nổ vỡ bình ga - Explosion and rupture of gasecylinder
  W37 Nổ và vỡ lốp, ống dẫn hay vòi có điều hòa áp lực - Explosion and
  rupture of pressurized type pipe or hose
  W38 Nổ và vỡ các dụng cụ khác không rõ đặc điểm có điều hòa áp lực -
  Explosion and rupture of other specified pressurized device
  W39 Nổ pháo hoa - Discharge of firework
  W40 Nổ vật tư khác - Explosion of other materials
  W41 Bị ảnh hưởng bởi tia áp lực cao - Exposure to high pressure jet
  W42 ảnh hưởng tiếng ồn - Explosure to noise
  W43 ảnh hưởng độ rung - Explosure to vibriation
  W44 Dị vật vào trong hay đi qua mắt hoặc các lỗ tự nhiên - Foreign body
  entering into or through eye or natural orifice
  W45 Dị vật vào qua da - Foreign body or object entering though skin
  W49 Bị ảnh hưởng của lực cơ học bất động khác không rõ đặc điểm -
  Exposure to other and unspecified inanimate machanic force
  Ảnh hưởng của lực cơ học chuyển động (W50-W64)-Exposure to inanimate
  machanic force
  W50 Bị người khác đập đánh, đá, vặn, cắn, cào - Hit , struck, kicked,
  twisted, biten or scartched by another person
  W51 Bị người khác đánh đánh lại hay húc vào - Stricking against or bumped
  into by another
  W52 Bị đám đông hay đám người chạy tán loạn ép, đẩy hay dẫm lên -
  Crushed pushed and steped on by crowd or human stampede
  W53 Chuột cắn - Bitten by rat
  W54 Bị chó cắn, đả thương - Bitten or struck by dog
  W55 Cắn, đả thương do loài động vật có vú khác - Bitten or struck by other
  animals
  W56 Tiếp xúc với động vật có vú ở dưới nước - Contact with marine animal
  W57 Bị côn trùng không có nọc và các loài tiết túc không có nọc độc cắn
  hay đốt - Contactor stung by nonvenomous insect and other nonvenomous
  arthropods
  W58 Bị cá sấu, cá sấu Mỹ cắn hay đả thương - Bitten or struck by crocodile
  or alligator
  W59 Bị loài bò sát khác cắn hay kẹp - Bitten or struck by other reptiles
  W60 Tiếp xúc với các cây gai, gai, lá nhọn -Contact with plant thorns and
  sharp leaves
  W64 Bị ảnh hưởng của lực cơ học không xác định do chuyển động -
  Exposure to other and unspecified animate mechanical force
  Tai nạn ngã xuống nước và ngập nước (NXN-NN) (W65-W74)- Accident
  drowning and submersion
  W65 NXN-NN khi ở trong bồn tắm - Drowning and submersion while in
  bath-tub
  W66 NXN-NN sau khi ngã vào bồn tắm - Drowning and submersion
  following fall into bath-tub
  W67 NXN-NN khi ở bể bơi - Drowning and submersion while in swimming
  pool
  W68 NXN-NN sau khi ngã vào bể bơi - Drowning and submersion fall into
  swimming -pool
  W69 NXN-NN ở trong nước tự nhiên - Drowning and submersion while in
  naturalwater into natural water
  W70 NXN-NN sau khi ngã xuống nước tự nhiên - Drowning and
  submersion following fall into natural water
  W73 NXN-NN khác có rõ đặc điểm - Other specified drowning and
  submersion
  W74 NXN-NN không rõ đặc điểm - Unspecified drowning and submersion
  Các tai nạn đe doạ thở khác (W75-W84) - Other accident threats to
  breathing
  W75 Tai nạn ngạt thở, nghẹt thở trên giường - Accident suffocation and
  strangulation in bed
  W76 Tai nạn treo và thắt nghẹt khác - Other accident hanging and
  strangulation
  W77 Đe doạ thở do sụt đất, đất rơi và các chất khác - Threat to breathing
  due to cave in falling earth and other substances
  W78 Hít phải các chất chứa trong dạ dầy - Inhalation of gastric contents
  W79 Hít và nuốt thức ǎn gây tắc đường hô hấp - Inhalation and ingestion of
  of foot causing obstruction of respiratory tract
  W80 Hít và nuốt vật khác gây tắc đường hô hấp - Inhalation and ingestion of
  other objects causing obstruction of respiratory tract
  W81 Bị nhốt, mắc bẫy trong môi trường oxy thấp - Confined to or trapped in
  a low oxygen environment
  W83 Các đe doạ thở khác, biết đặc điểm - Other specified threaths to
  breathing
  W84 Đe doạ thở không rõ đặc điểm - Unspecified threat to breathing
  Phơi nhiễm dòng điện, phóng xạ và nhiệt độ áp lực không khí bao quanh quá
  mức (W85-W99)-Exposure to electric current radiation and extreme ambian air temperature and pressure
  W85 Phơi nhiễm dây tải điện - Exposure to electric transmission lines
  W86 Phơi nhiễm dòng điện biết rõ đặc điểm khác - Exposure to other
  specified electric current
  W87 Phơi nhiễm dòng điện không rõ đặc điểm - Exposure to unspecified
  elctric current
  W88 Phơi nhiễm tia xạ ion hóa - Exposure to ionizing radiation
  W89 Phơi nhiễm ánh sáng nhìn thấy nhân tạo và ánh sáng cực tím -
  Exposure to man-made visible and ultraviolet light
  W90 Phơi nhiễm tia xạ ion hoá khác - Exposure to other nonionizing
  radiation
  W91 Phơi nhiễm tia xạ không rõ đặc điểm - Exposure to unspecified type of
  radiation
  W92 Phơi nhiễm nhiệt độ nhân tạo cao quá mức - Exposure to excessive
  heat of manmade origin
  W93 Phơi nhiễm nhiệt độ nhân tạo lạnh quá mức - Exposure to excessive
  cold of manmade origin
  W94 Phơi nhiễm không khí cao áp, hạ áp và thay đổi áp lực - Exposure to to
  high and low air pressure and changes in air pressure
  W99 Phơi nhiễm các môi trường nhân tạo khác không rõ đặc điểm -
  Exposure to other and unspecified man-made environmental factors
  Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
  Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

 5. #25
  Admin diendanhiv.vn
  ( Sanh năm 1971 ) 12 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
  Tuanmecsedec's Avatar
  Ngày tham gia
  29-08-2007
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
  Bài viết
  78,794
  Cảm ơn
  3,534
  Được cảm ơn: 18,802 lần
  Phơi nhiễm khói, cháy , lửa (X00-X09) - Exposure to smoke, fire and flames
  X00 Phơi nhiễm cháy kiểm soát được ở toà nhà hay cấu trúc - Exposure to
  uncontrolled uncontrolled fire in building or strucure
  X01 Phơi nhiễm cháy không kiểm soát được ở toà nhà hay cấu trúc -
  Exposure to uncontrolled fire not in building and structure
  X02 Phơi nhiễm cháy nàh hay cấu trúc kiểm soát được - Exposure to
  controlled fire in building or structure
  X03 Phơi nhiễm cháy kiểm soát được không phải ở nhà hay cấu trúc -
  Exposure to controlled fire not in building or structure
  X04 Phơi nhiễm của vật rất dễ cháy - Exposure to ignition of nightwear
  flamable material
  X05 Phơi nhiễm quần áo ngủ cháy hay nóng chảy - Exposure to ignition or
  malting of hightly flamable material
  X06 Phơi nhiễm quần áo hay dụng cụ bốc cháy hay nóng chảy - Exposure to
  ignition and melting of other clothing and apparel
  X08 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa rõ đặc điểm khác - Expresure to other
  specified smoke fire, flames
  X09 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa không rõ đặc điểm - Exposure to
  unspecified smoke, fire, flames
  Tiếp xúc với nhiệt và chất nóng (X10-X19)-Contact with heat and hot
  X10 Tiếp xúc với đồ uống, thức ǎn, mỡ và dầu ǎn nóng -Contact with hot
  drinks food fats and cooking oils
  X11 Tiếp xúc với nước máy nóng - Contact with hot tap-water
  X12 Tiếp xúc với chất lỏng nóng khác - Contact with other hot fluids
  X13 Tiếp xúc với hơi nước sôi và hơi nước nóng - Contact withsteam and
  hot vapours
  X14 Tiếp xúc với không khí nóng, chất hơi nóng - Contact with hot air and
  gases
  X15 Tiếp xúc với vật dụng trong nhà nóng - Contact withhot household
  appliances
  X16 Tiếp xúc với dụng cụ làm nóng, lò sưởi, ống dẫn - Contact with hot
  heating appliances radiators and pipes
  X17 Tiếp xúc với máy, dụng cụ nóng -Contact with hot engimes machinery
  and tools
  X18 Tiếp xúc với kim loại nóng khác - Contact with other hot metals
  X19 Tiếp xúc với các vật làm nóng và chất nóng khác không rõ đặc điểm -
  Contact with other, unspe. heat and hot substances

  Tiếp xúc với cây và súc vật có độc (X20-X29)
  Contact with venomous animals and plants
  X20 Tiếp xúc với rắn độc và thằn lằn - Contact with venomous snakes and
  lizards
  X21 Tiếp xúc với nhện độc - Contact with venomous spiders
  X22 Tiếp xúc với bò cạp - Contact with scorpions
  X23 Tiếp xúc với các loại ong - Contact with hornets waps and bees
  X24 Tiếp xúc với các loại rết - Contact with centipedes an and venomous
  milipedes
  X25 Tiếp xúc với các loại tiết túc có nọc độc, biết rõ đặc điểm - Contact
  with other specifiedvenomous arthropods
  X26 Tiếp xúc với súc vật và cây độc dưới nước - Contact with venomous
  marine animals and plants
  X27 Tiếp xúc với súc vật có nọc độc khác, biết rõ đặc điểm - Contact with
  other specified venomous animals
  X28 Tiếp xúc với cây độc khác, biết rõ đặc điểm - Contact with other
  specified venomous plants
  X29 Tiếp xúc với súc vật và cây độc không rõ đặc điểm - Contact with
  unspecified venomous animals and plants
  Phơi nhiễm lực thiên nhiên (X30-X39)- Exposure to forces of nature
  X30 Phơi nhiễm nhiệt thiên nhiên quá mức - Exposure to excessive natural
  heat
  X31 Phơi nhiễm lạnh thiên nhiên quá mức - Exposure to excessive natural
  cold
  X32 Phơi nhiễm nắng - Exposure to sunlight
  X33 Nạn nhân của chớp -Victim of lightning
  X34 Nạn nhân động đất -Victim of earthquake
  X35 Nạn nhân núi lửa phun -Victim of volcanic eruption
  X36 Nạn nhân tuyết lở , đất trượt hoặc các chuyển động khác của đất -
  Victim of avalanche, landslide and other earth movements
  X37 Nạn nhân của bão lớn - Victim of cataclysmic storm
  X38 Nạn nhân của lụt -Victim of flood
  X39 Phơi nhiễm các lực thiên nhiên khác không rõ đặc điểm - Exposure of
  other and unspecified forces of nature
  Ngộ độc và phơi nhiễm chất độc (X40-X49)
  Accident poisoning by and exposure to noxious substances
  X40 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc giảm đau không có thuốc
  phiện, hạ nhiệt và chống thấp khớp - Accident poisoning by and exposure to
  nonopioid analgesics antipyretics antirheumatics
  X41 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc chống động kinh, an thần-gây
  ngủ, chống parkinson, tâm thần không được xếp loại ở nơi khác - Accident
  poisoning by and exposure toantiepileptic sedative hypnotic
  antiparkinsonism and psychotropic drugs , NEC
  X42 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc ngủ và thuốc hưng thần (sinh
  hoang tưởng) không được xếp loại ở nơi khác - Accident poisoning by and
  exposure to narcotic and psychodyslleptic, NEC
  X43 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với thuốc tác động trên hệ thống thần
  kinh tự động -Accident poisoning by and exposure to other drugs and acting
  on the automatic nervous system
  X44 Tai nạn ngộ độc do phơi nhiễm với các thuốc và sinh chất không rõ đặc
  điểm - Accident poisoning by and exposure to other and unspecified drugs,
  medicaments and biological substances
  X45 Tai nạn ngộ độc và phơi nhiễm rượu - Accident poisoning by and
  exposure to alcohol
  X46 Tai nạn ngộ độc và phơi nhiễm dung môi hữu cơ và hydrocarbon
  halogen và các hơi của chúng - Accident poisoning by and exposure to
  organic solvents and halogenated hydrocarbons and their vapours
  X47 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các khí và hơi khác -Accident
  poisoning by and exposure to other gases
  X48 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các chất diệt súc vật có hại -
  Accident poisoning by and exposure to pesticides
  X49 Tai nạn ngộ độc bởi và phơi nhiễm các chất hóa học và chất có hại khác
  không rõ đặc điểm - Accident poisoning by and exposure to other and
  unspecified chemicals and noxious substances
  Cố gắng quá mức, du lịch, thiếu thốn (X50-X57)-Overexertion travel and
  privation
  X50 Cố gắng quá mức và những động tác nặng nhọc hoặc lặp đi lặp lại -
  Overexertion strenous or repetitive movement
  X51 Du lịch và vận động -Travel and motion
  X52 ở lâu trong môi trường không trọng lượng - Prolonged stay in
  weightless environment
  X53 Thiếu thức ǎn - Lack of food
  X54 Thiếu nước - Lack of water
  X57 Thiếu thốn không rõ đặc điểm - Unspecified privation
  Tai nạn do phơi nhiễm các yếu tố khác không xác định đặc điểm (X58-X59)
  Accident exposure to other and unspecified factors
  X58 Phơi nhiễm các yếu tố khác có biết đặc điểm - Exposure to other
  unspecified factors
  X59 Phơi nhiễm các yếu tố khác không rõ đặc điểm - Exposure to
  unspecified factor
  Cố tình tự hại (X60-X84)
  Intentional sel-harm
  X60 Cố ý tự đầu độc bằng và phơi nhiễm chất giảm đau hạ sốt và chống
  thấp khớp không có thuốc phiện - Intentional self-poisoning by and exposure
  to nonopioid analgesics antipyretics, antirheumatics
  X61 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi nhiễm thuốc chống động kinh, an thầngây
  ngủ, chống parkinson và thuốc tâm thần, không được xếp loại nơi khác -
  Intentional self-poisoning by and exposure to antiepileptic sedative hypnotic,
  antiparkinsonism and psychotropic drugs , NEC
  X62 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi nhiễm thuốc mê và hưng phấn tâm
  thần (gây hoang tưởng) không được xếp loại nơi khác - Intentional self
  poisoning by and exposure to narcotics, psychodysleptics (hallucinogens)
  NEC
  X63 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi nhiễm thuốc tác động trên hệ thống
  thần kinh tự động -Intentional self-poisoning by exposure to other drugs
  acting on the automatic nervous system
  X64 Cố tình tự đầu độc bằng và phơi nhiễm các thuốc và sinh chất không rõ
  đặc điểm khác - Intentional self-poisoning by and exposure to exposure to
  and unspecified drugs , medicaments , biological substances
  X65 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm rượu- Intentional self -poisoning
  by and exposure to alcohol
  X66 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm dung môi hữu cơ, hydrocarbon
  halogen và hơi của chúng - Intention self poisoning by and exposure to
  organic solvents and hallogenated hydrocarbons and their vapours
  X67 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm các khí và hơi khác - Intentional
  self-poisoning by and exposure to other gases and vapours
  X68 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm chất diệt súc vật - Intentional
  self-poisoning by and exposure to pesticides
  X69 Cố tình tự đầu độc bởi và phơi nhiễm các hoá chất và chất có hại khác
  không rõ đặc điểm - Intentional self-poisoning by and exposure to other and
  unspecified chemicals and noxious substance
  X70 Cố tình tự hại bằng treo, làm nghẹt và ngạt thở - Intentional self-harm
  byhanging , strangulation, suffocation
  X71 Cố tình tự hại bằng nhảy xuống nước, trầm mình dưới nước -
  Intentional self-harm by drowning and submertion
  X72 Cố tình tự hại bằng đạn súng ngắn - Intentional self-harm by handgun
  discharge
  X73 Cố tình tự hại bằng súng, súng dài hơn - Intentional self-harm by rifle ,
  shortgun larger firearm discharge
  X74 Cố tình tự hại bằng súng khác, không rõ đặc điểm - Intentional selfharm
  by other, unspecified firearm discharge
  X75 Cố tình tự hại bằng chất nổ - Intentional self-poisoning by and exposure
  to
  X76 Cố tình tự hại bằng khói, cháy, lửa - Intentional self-harm by smoke
  fire, flames
  X77 Cố tình tự hại bằng hơi nước, hơi nóng và vật nóng - Intentional selfharm
  steam hot vapours and hot object
  X78 Cố tình tự hại bằng vật nhọn - Intentional self-harm by sharp object
  X79 Cố tình tự hại bằng vật tầy - Intentional self-harm by blunt object
  X80 Cố tình tự hại bằng nhẩy từ 1 chỗ cao - Intentional self-harm by
  jumping from a high place
  X81 Cố tình tự hại bằng nhẩy hoặc nằm trước vật đang chuyển động -
  Intentional self-harm by jumping or lying before moving object
  X82 Cố tình tự hại bằng đâm xe động cơ -Intentional self-harm by crashing
  of motor vehicle
  X83 Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác có biết đặc điểm - Intentional
  self-harm by other specified means
  X84 Cố tình tự hại bằng các phương tiện khác không biết đặc điểm -
  Intentional self-harm by unspecified means
  Tấn công (X85-Y09)- Assault
  X85 Tấn công bằng thuốc, dược chất và chất sinh học -Assault by drugs ,
  medicaments and biological substance
  X86 Tấn công bằng chất ǎn da - Assault by corrosive substance
  X87 Tấn công bằng chất diệt súc vật - Assault by pesticides
  X88 Tấn công bằng các khí và hơi nước - Assault by gases and vapours
  X89 Tấn công bằng hoá chất hay chất có hại khác biết rõ đặc điểm - Assault
  by other specified chemical and noxious substance
  X90 Tấn công bằng hoá chất hay chất có hại khác không rõ đặc điểm -
  Assault by unspecified chemical and or noxious substance
  X91 Tấn công bằng treo, làm nghẹt, ngạt thở - Assault by hanging,
  strangulation, suffocation
  X92 Tấn công bằng bỏ xuống nước, làm ngập nước - Assault by droning and
  submersion
  X93 Tấn công bằng đạn súng tay - Assault by handgun dischage
  X94 Tấn công bằng đạn súng trường, súng ngắn và súng lớn hơn - Assault
  by rifle shortgun and larger firearm discharge
  X95 Tấn công bằng súng khác và không rõ đặc điểm - Assault by other and
  unspecified firearm discharge
  X96 Tấn công bằng các chất nổ - Assault by explosive material
  X97 Tấn công bằng khói, cháy và lửa - Assault by smoke ,fire and flames
  X98 Tấn công bằng hơi nước, hơi nước nóng và vật nóng - Assault by
  steam,hot vapours, hot object
  X99 Tấn công bằng vật nhọn, sắc - Assault by sharp object
  Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
  Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

 6. #26
  Admin diendanhiv.vn
  ( Sanh năm 1971 ) 12 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
  Tuanmecsedec's Avatar
  Ngày tham gia
  29-08-2007
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
  Bài viết
  78,794
  Cảm ơn
  3,534
  Được cảm ơn: 18,802 lần
  Y00 Tấn công bằng các vật tù - Assault by blunt object
  Y01 Tấn công bằng đẩy từ trên cao - Assault by pushing from high place
  Y02 Tấn công bằng đẩy hay đặt nạn nhân trước vật đang chuyển động -
  Assault by pushing or placing victim before moving object
  Y03 Tấn công bằng đâm xe động cơ - Assault by crashing of motor vehicle
  Y04 Tấn công bằng sức cơ thể - Assault by bodily force
  Y05 Tấn công tình dục bằng sức người - Sexual assault by bodily force
  Y06 Cẩu thả hay bỏ rơi - Neglect and abandonement
  Y07 Các hội chứng hành hạ khác - Other maltreatment syndromes
  Y08 Tấn công bằng phương tiện khác, biết đặc điểm - Assault byother
  specified means
  Y09 Tấn công bằng phương tiện không rõ đặc điểm - Assault by unspecified
  means
  Biến cố không rõ ý đồ (Y10-Y34)- Event of undetermined intent
  Y10 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống thấp khớp không
  có thuốc phiện, không rõ ý đồ - Poisoning by and exposure to nonopioid
  analgesics ,antipyretics undeterminated intent
  Y11 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc chống động kinh, an thần-gây ngủ, chống
  parkinson và hướng thần, không được xếp loại ở chỗ khác, không rõ ý đồ -
  Poisoning by and exposure to antiepileptic , sedative -hypnotic
  antiparkinsonism and psychotropic drugs NEC undetermined intent
  Y12 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc mê và thuốc làm hưng phấn tinh thần
  (sinh hoang tưởng) không được xếp loại ở chỗ khác, không rõ ý đồ -
  Poisoning by and exposure to narcotics and psychodysleptics
  (hallucinogens), NEC, undetermined intent
  Y13 Ngộ độc và phơi nhiễm thuốc tác động trên hệ thần kinh tự động, không
  rõ ý đồ - Poisoning by and exposure to other drugs acting on the automatic
  nervous system
  Y14 Ngộ độc và phơi nhiễm các thuốc và sinh chất khác không rõ đặc điểm,
  không rõ ý đồ - Poisoning by and exposure to other and unspecified drugs
  medicament and biological substances undetermined intent
  Y15 Ngộ độc và phơi nhiễm rượu không rõ ý đồ - Poisoning by and
  exposure to alcohol undetermined undetermined intent
  Y16 Ngộ độc và phơi nhiễm các dung môi hữu cơ và hydrocarbon sinh
  halogen và các hơi của chúng, không rõ ý đồ - Poisoning by and exposure to
  organic solvents and halogenated hydrocarbons and their vapours
  undetermined intent
  Y17 Ngộ độc và phơi nhiễm các khí và hơi khác không rõ ý đồ - Poisoning
  by and exposure to other gases and vapours undetermined
  Y18 Ngộ độc và phơi nhiễm chất diệt súc vật, không rõ ý đồ - Poisoning by
  and exposure to pestcides undetermined intent
  Y19 Ngộ độc và phơi nhiễm với hoá chất và chất có hại khác không rõ đặc
  điểm, không rõ ý đồ - Poisoning by and exposure to other and unspecified
  chemicals and noxious substances undetermined intent
  Y20 Treo, làm nghẹt, làm ngạt, không rõ ý đồ - Hanging stragulation and
  suffocation undetermined intent
  Y21 Ngã xuống nước, ngập nước không rõ ý đồ - Drowning and submertion
  undetermined intent
  Y22 Đạn súng tay không rõ ý đồ - Handgun discharge undetermined intent
  Y23 Đạn súng trường, súng ngắn và súng lớn hơn không rõ ý đồ - Rifle,
  shortgun and larger firearm discharge undetermined intent
  Y24 Đạn của súng khác không rõ đặc điểm, không rõ ý đồ - Other and
  unspecified firearm discharge undetermined intent
  Y25 Tiếp xúc chất nổ không rõ ý đồ - Contact with explosive material undet.
  intent undetermined intent
  Y26 Phơi nhiễm khói, cháy và lửa không rõ ý đồ - Exposure to smoke fire
  and flames undetermined intent
  Y27 Phơi nhiễm hơi nước, hơi nước nóng và vật nóng, không rõ ý đồ -
  Contact with steam hot vapours, hot objects, undetermined intent (U.I)
  Y28 Tiếp xúc vật sắc nhọn không rõ ý đồ - Contact with sharp object
  undetermined intent
  Y29 Tiếp xúc vật tầy, không rõ ý đồ - Contact with blunt object U.I
  Y30 Ngã, nhẩy hay bị đẩy từ trên cao không rõ ý đồ - Falling, jumping,
  pushed from a high place UI
  Y31 Ngã, nằm hoặc chạy trước hay chạy vào các vật đang chuyển động
  không rõ ý đồ - Falling lying or running before or into moving object
  Y32 Bị ô tô cán không rõ ý đồ - Crashing of motor vehicle U.I
  Y33 Các biến cố khác biết rõ đặc điểm, không rõ ý đồ - Other specified
  events U.I
  Y34 Biến cố khác không rõ đặc điểm, không rõ ý đồ - Unspecified events UI
  Can thiệp hợp pháp và hành động chiến tranh (Y35-Y36)
  Legal intervention and operation of war
  Y35 Can thiệp hợp pháp - Legal intervention
  Y36 Hành động trong chiến tranh - Operation of war
  Biến chứng của chǎm sóc nội - ngoại khoa (Y40-Y84)
  Complications of medical and surgical care

  Tai biến của thuốc và các chất sinh học trong điều trị (Y40-Y59)
  Drugs, medicament s and biological substances causing adverse effects in
  therapeutic use
  Y40 Kháng sinh toàn thân - Systemic antibiotics
  Y41 Các loại kháng khuẩn và ký sinh vật, đường toàn thân - Other systemic
  antiinfective and antiparasitics
  Y42 Nội tiết tố và các chế phẩm tổng hợp của nó và thuốc đối kháng, không
  được xếp loại chỗ khác - Hormones and their systemic substitutes and
  antagonists, NEC
  Y43 Chất tác dụng toàn thân trước tiên - Primarily systemic agents
  Y44 Chất tác dụng trước tiên lên các thành phần của máu - Agents primarily
  affecting blood constituents
  Y45 Thuốc giảm đau, hạ sốt và chống viêm - Analgesics, antipyretics,
  antiinflamatory drugs
  Y46 Thuốc chống động kinh và Parkinson - Antiepileptic, antiparkinsonism
  drugs
  Y47 Thuốc an thần, gây ngủ và chống lo lắng - Sedative hypnotic,
  antianxiety drugs
  Y48 Khí gây mê và điều trị -Anesthetics and therapeutic gases
  Y49 Thuốc hướng thần không được xếp loại ở nơi khác - Psycotropic drugs
  NEC
  Y50 Kích thích hệ thần kinh trung ương không được xếp loại ở nơi khác -
  Central nervous system stimulants NEC
  Y51 Thuốc tác dụng trước trên hệ thần kinh tự động - Drugs primarily
  affecting the automatic nervous system
  Y52 Thuốc tác dụng trước hết trên hệ tim mạch - Agent primarily affecting
  the cardiovascular system
  Y53 Thuốc tác dụng trước hết trên hệ tiêu hóa - Agent primarily affecting
  the gastrointestinal system
  Y54 Thuốc tác dụng trước hết lên cân bằng nước và chuyển hóa chất khoáng
  và acid uric - Agent primarily affecting water-balanceand mineral and uric
  acid metabolicsm
  Y55 Thuốc tác dụng trước hết lên cơ trơn, cơ vân và hệ hô hấp - Agent
  primarily acting on smooth and skeletal muscules and the respiratory system
  Y56 Tác dụng tại chỗ, trước hết lên da và niêm mạc và thuốc mắt, tai mũi
  họng và rǎng - Topical agents primarily affecting skins and mucous
  membrane and ophtalmological otorhinolaryngological and dental drugs
  Y57 Thuốc và dược chất khác không rõ đặc điểm - Other and unspecified
  drugs and medicaments
  Y58 Vaccin vi khuẩn - Bacterial vaccines
  Y59 Các vaccin và sinh chất khác, không rõ đặc điểm - Other and
  unspecified vaccines and biological drugs
  Rủi ro của bệnh nhân trong điều trị nội ngoại khoa (Y60-Y69)
  Misadventures to patients during surgical and medical care
  Y60 Không cố ý cắt, chọc, làm thủng, chảy máu trong khi khám nội, ngoại
  khoa - Unintentional cut, puncture perforation or haemorrhage during
  surgical and medical care
  Y61 Dị vật nhỡ để quên trong cơ thể khi chǎm sóc nội, ngoại khoa - Foreign
  object accidentally left in body during surgical and medical care
  Y62Không đảm bảo vô trùng trong chǎm sóc nội, ngoại khoa - Failure of
  sterile precausions during surgical and medical care
  Y63 Không đảm bảo liều lượng trong chǎm sóc nội, ngoại khoa - Failure in
  dosage during surgical and medical care
  Y64 Chất liệu y tế hay sinh học lây nhiễm - Contaminated medical or
  biological substances
  Y65 Các rủi ro khác trong chǎm sóc nội, ngoại khoa -Other misadventures
  during sur. medical care
  Y66 Không thực hiện chǎm sóc nội và ngoại khoa - Nonadministration of
  surgical and medical care
  Y69 Rủi ro không rõ đặc điểm trong chǎm sóc nội, ngoại khoa - Unspecified
  misadventure during surgical and medical care
  Dụng cụ y tế kết hợp với tai biến trong khi dùng để chẩn đoán và điều trị
  (Y70-Y82)-Medical devices associated with adverse incidents in diagnostic and therapeutic use
  Y70 Dụng cụ gây mê kết hợp với tai biến - Anesthesiology device associated
  with adverse incidents
  Y71 Dụng cụ tim mạch kết hợp với tai biến - Cardiovasular device
  associated adverse incidents
  Y72 Dụng cụ tai mũi họng kết hợp với tai biến - Otorhinolaryngoly device
  associated with adverse incidents
  Y73 Dụng cụ tiêu hóa, tiết niệu kết hợp với tai biến - Gastroenterology and
  urology device associated with adverse incidents
  Y74 Dụng cụ dùng cá nhân và ở bệnh viện đa khoa kết hợp với tai biến -
  General hospital and personal use device associated with adverse incidents
  Y75 Dụng cụ thần kinh kết hợp với tai biến - Neurological devices
  associated with adverse incidents
  Y76 Dụng cụ sản phụ khoa kết hợp với tai biến - Obstetric and
  gynecological devices associated with adverse incidents
  Y77 Dụng cụ mắt kết hợp với tai biến -Ophtalmic device associated with
  adverse incidents
  Y78 Dụng cụ điện quang kết hợp với tai biến- Radiological device
  associated with adverse incidents
  Y79 Dụng cụ chỉnh hình kết hợp với tai biến- Orthopaedic device associated
  with adverse incidents
  Y80 Dụng cụ y tế kết hợp với tai biến-Physical medicine device associated
  with adverse incidents
  Y81 Dụng cụ phẫu thuật chung và tạo hình kết hợp với tai biến - General
  and plastic surgery device with adverse incidents
  Y82 Dụng cụ khác và không rõ đặc điểm kết hợp với tai biến - Other and
  unspecified device associated with adverse incidents
  Thủ thuật nội hay ngoại khoa là nguyên nhân của phản ứng bất thường của
  bệnh nhân hay biến chứng sau này, mà không nêu ra là rủi to trong khi tiến
  hành thủ thuật (Y83-Y84)-Surgical and other medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure

  Y83 Phẫu thuật và các thủ thuật ngoại khoa khác là nguyên nhân của phản
  ứng bất thường của bệnh nhân hay biến chứng sau này, không nêu rủi ro
  trong lúc tiến hành thủ thuật - Surgical operation and other surgical
  procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or later
  complication without mentionof misadventure at the time procedure
  Y84 Các thủ thuật nội khoa khác là nguyên nhân của phản ứng bất thường ở
  bệnh nhân hay biến chứng sau này, mà không nêu rõ vấn đề rủi ro trong lúc
  tiến hành thủ thuật - Other medical procedures as the cause of abnormal
  reaction of the patient or later complication without mention of
  misadventure at the time of procedure
  Di chứng của nguyên nhân bên ngoài của bệnh lý và tử vong (Y85-Y89)
  Sequelae of external causes of morbidity and mortality
  Y85 Di chứng của tai nạn giao thông - Sequlae of transport accidentd
  Y86 Di chứng của các tai nạn khác - Sequlae of other accidents
  Y87 Di chứng của cố ý tự hại, tấn công hay biến cố không rõ đặc điểm -
  Sequlae of international self-harm assault and events of undetermined intent
  Y88 Di chứng của chǎm sóc nội ngoại khoa như là nguyên nhân bên ngoài -
  Sequlae of surgical and medical care as external cause
  Y89 Di chứng của các nguyên nhân bên ngoài khác - Sequlae of other
  external cause
  Các yếu tố phụ liên quan đến các nguyên nhân bệnh lý và tử vong sắp xếp ở nơi khác (Y90-Y98)-Supplementary factors related to cause of morbidity classified elswhere
  Y90 Bằng chứng có sự tham gia của rượu xác định bằng mức cồn trong máu
  - Evidence of alcohol involvement determined by blood alcohol level
  Y91 Bằng chứng có sự tham gia của rượu xác định bằng mức độ nhiễm độc -
  Evidence of alcohol involvement determined by level of intoxication
  Y95 Điều kiện bệnh viện - Nosocominal condition
  Y96 Điều kiện liên quan đến lao động - Work relaed condition
  Y97 Điều kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường - Environmental -pollution
  -related condition
  Y98 Điều kiện liên quan đến cách sống - Lifestyle -related condition
  Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
  Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

 7. #27
  Admin diendanhiv.vn
  ( Sanh năm 1971 ) 12 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
  Tuanmecsedec's Avatar
  Ngày tham gia
  29-08-2007
  Giới tính
  Nam
  Đến từ
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
  Bài viết
  78,794
  Cảm ơn
  3,534
  Được cảm ơn: 18,802 lần
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ VÀ
  TIẾP XÚC DỊCH VỤ Y TẾ (Z00-Z99)


  Những người đến cơ quan y tế để khám sức khỏe và kiểm tra sức khỏe (Z
  00-Z13)-Person encountering health services for examination and investigation

  Z00 Khám tổng quát và kiểm tra sức khỏe cho những người không có điều
  gì than phiền về sức khỏe hoặc những người đã có chẩn đoán - General
  examination and investigation of persons without compliant or reported
  diagnosis
  Z01 Khám đặc biệt và kiểm tra sức khỏe khác cho những người không có
  điều gì than phiền về sức khỏe hoặc những người đã có chẩn đoán- Other
  special examination and investigation of persons without compliant or
  reported diagnosis
  Z02 Khám và tiếp xúc vì lý do hành chính - Examination ang encounter for
  administrative purposes
  Z03 Quan sát y học và đánh giá về bệnh và các trạng thái nghi ngờ - Medical
  observation and evaluation for suspected diseases and conditions
  Z04 Khám và quan sát vì các lý do khác - Examination and observation for
  other reasons
  Z08 Khám theo dõi sau điều trị u ác tính - Follow-up examination after
  treatment for malignant neoplasm
  Z09 Khám theo dõi sau điều trị các tình trạng khác đi kèm với khối u ác tính
  - Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant
  neoplasm
  Z10 Kiểm tra sức khỏe tổng quát thường lệ cho nhóm dân cư xác định -
  Routine general health check-up of defined subpopulation
  Z11 Khám sàng lọc đặc biệt về các bệnh nhiễm khuẩn và kí sinh vật -
  Special screening examination for infectious and parasitic diseases
  Z12 Khám sàng lọc đặc biệt về khối u - Special screening examination for
  neoplasm
  Z13 Khám sàng lọc đặc biệt về các bệnh và rối loạn khác - Special screening
  examination for other disease and disorders
  Các đối tượng với nguy cơ tiềm tàng liên quan tới các bệnh lây truyền (Z20-
  29)-Person with potential hazards related to communicable diseases (Z20-29)
  Z20 Tiếp xúc và phơi nhiễm với bệnh lây truyền - Contact with and
  exposure to communicable diseases
  Z21 Trạng thái nhiễm virus suy giảm miễn dịch (HIV) không triệu chứng -
  Asymptomatic human immunodeficiencyvirus ( HIV )
  Z22 Mang mầm bệnh nhiễm khuẩn - Carrier of infectious disease
  Z23 Cần tiêm chủng phòng các bệnh nhiễm khuẩn đơn thuần - Need for
  immunization against single bacterial diseases
  Z24 Cần tiêm chủng phòng một số bệnh nhiễm virus đơn thuần - Need for
  immunization against certain single viral diseases
  Z25 Cần tiêm chủng phòng các bệnh virus khác - Need for immunization
  against other single viral diseases
  Z26 Cần tiêm chủng phòng các bệnh nhiễm khuẩn đơn thuần khác - Need
  for immunization against other single infectious diseases
  Z27 Cần tiêm chủng phòng các bệnh nhiễm khuẩn phối hợp - - Need for
  immunization against combinations of infectious diseases
  Z28 Chưa tiêm chủng - Immunization not carried out
  Z29 Cần có các biện pháp phòng bệnh khác - Need for other prophylactic
  measures
  Những người đến cơ quan y tế về các vấn đề liên quan tới sinh sản (Z30-39)
  Person encoutering health services in circumstances related to reproduction
  (Z30-39)
  Z30 Quản lý tránh thai - Contraceptive management
  Z31 Quản lý sinh đẻ - Procreative management
  Z32 Khám mang thai và test thử máu - Pregnancy examination and test
  Z33 Trạng thái mang thai tình cờ - Pregnant state, incidental
  Z34 Theo dõi mang thai bình thường - Supervision of normal pregnancy
  Z35 Theo dõi mang thai có nguy cơ cao - Supervision of high-risk
  pregnancy
  Z36 Khám sàng lọc trước sinh - Antenatal screening
  Z37 Trẻ sinh (đẻ) ra - Outcome of delivery
  Z38 Trẻ sinh ra sống theo nơi sinh - Liveborn infants according to place of
  birth
  Z39 Chǎm sóc và khám sau đẻ - Postpartum care and examination
  Những người đến cơ quan y tế vì các phương thức khác và chǎm sóc sức khỏe đặc biệt (Z40-54)-Person encountering health services for specific procedures and health
  Z40 Phẫu thuật dự phòng - Prophylactic surgery
  Z41 Các thủ thuật vì các mục đích riêng hơn là về phục hồi trạng thái sức
  khỏe - Procedures for purposes other than remedying health state
  Z42 Chǎm sóc theo dõi về phẫu thuật tạo hình - Follow-up care involving
  plastic surgery
  Z43 Lưu ý đến các lỗ mở nhân tạo - Attention to artiflcial openings
  Z44 Lắp ráp và điều chỉnh các ngoại dụng cụ chỉnh hình - Fitting and
  adjustment of external prosthetic device
  Z45 Điều chỉnh và quản lý dụng cụ cấy - Adjustment and management of
  implanted device
  Z46 Lắp ráp và điều chỉnh các dụng cụ khác - Fitting and adjustment of
  other devices
  Z47 Chǎm sóc theo dõi chỉnh hình khác - Other orthopaedic follow-up care
  Z48 Chǎm sóc theo dõi phẫu thuật khác - Other surgical follow-up care
  Z49 Chǎm sóc về thẩm phân - Care involving dialysis
  Z50 Chǎm sóc về sử dụng các phương thức phục hồi chức nǎng - Care
  involving use of rehabilitation procedures
  Z51 Chǎm sóc y học khác - Other medical care
  Z52 Hiến cơ quan và tổ chức - Donors of organs and tissues
  Z53 Những người đến cơ quan y tế vì những phương thức đặc hiệu chưa
  được thực hiện - Persons encountering health services for specific procedures, not carried out
  Z54 Thời kỳ dưỡng sức - Convalescence
  Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm tàng liên quan đến những hoàn cảnh
  kinh tế xã hội và tâm lý xã hội (Z55-Z65)-Person with potential health hazards to socieconomic and psychosocial Circumstance
  Z55 Những vấn đề liên quan đến giáo dục và biết chữ - Problems related to
  education and literacy
  Z56 Những vấn đề liên quan đến việc làm và thất nghiệp - Problems related
  to employment and unemployment
  Z57 Tiếp cận tình thế nghề nghiệp với các yếu tố nguy cơ - Occupational
  exposure to risk-factors
  Z58 Những vấn đề liên quan đến môi trường vật lý - Problems related to
  physical environment
  Z59 Những vấn đề liên quan đến nhà ở và hoàn cảnh kinh tế - Problems
  related to housing and economic circumstances
  Z60 Vấn đề liên quan đến môi trường xã hội - Problems related to social
  environment
  Z61 Những vấn đề liên quan đến sự kiện tiêu cực của đời sống thơ ấu -
  Problems related to negative life events in childhood
  Z62 Những vấn đề khác liên quan đến giáo dưỡng - Other problems related
  to upbringing
  Z63 Những vấn đề khác liên quan đến những người nương tựa, bao gồm cả
  những hoàn cảnh gia đình - Other problems related to primary support
  group, including family circumstances
  Z64 Các vấn đề liên quan đến một số hoàn cảnh tâm lý xã hội nhất định -
  Problems related to certain psychosocial circumstances
  Z65 Vấn đề liên quan đến hoàn cảnh tâm lý khác - Problems related to other
  psychosocial circumstances
  Những người tiếp xúc với cơ quan y tế trong các hoàn cảnh khác (Z70-Z76)
  Persons encountering health services for other circumstances
  Z70 Tư vấn liên quan đến thái độ, hành vi, khuynh hướng tình dục -
  Counselling related to sexual attitude, behaviour and orientation
  Z71 Những người đến cơ quan y tế vì các tư vấn khác và tư vấn y học,
  không xác định - Persons encountering health services for other counselling
  and medical advice, not elsewhere classified
  Z72 Các vấn đề liên quan đến lối sống - Problems related to life style
  Z73 Các vấn đề liên quan đến khó khǎn về quản trị cuộc sống - Problems
  related to life-management difficulty
  Z74 Các vấn đề liên quan đến lệ thuộc của bản thân vào người chǎm sóc -
  Problems related to care-provider dependency
  Z75 Những vấn đề liên quan đến phương tiện y học và chǎm sóc sức khỏe
  khác - Problems related to medical facilities and other health care
  Z76 Những người đến cơ quan y tế trong những hoàn cảnh khác - Person
  encountering health services in other circumstances
  Những người có nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến bệnh sử gia đình và
  cá nhân và một số trạng thái ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe (Z80-Z99)
  Persons with potential health hazards related to family and personal history
  and certain conditions influencing
  Z80 Bệnh sử gia đình có u ác tính - Family history of malignant neoplasm
  Z81 Bệnh sử gia đình có rối loạn tâm thần và hành vi - Family history of
  mental and behavioural disorders
  Z82 Bệnh sử gia đình có một số khuyết tật và bệnh mạn tính dẫn đến tàn tật
  - Family history of certain disabilities and chronic diseases leading to
  disablement
  Z83 Bệnh sử gia đình có các rối loạn đặc biệt khác - Family history of other
  specific disorders
  Z84 Bệnh sử gia đình có các bệnh khác - Family history of other conditions
  Z85 Bệnh sử cá nhân có u ác tính - Personal history ofmalignant neoplasm
  Z86 Bệnh sử cá nhân có một số bệnh khác - Personal history of certain other
  diseases
  Z87 Bệnh sử cá nhân có các bệnh và trạng thái bệnh khác - Personal history
  of other diseases and conditions
  Z88 Bệnh sử cá nhân có các dị ứng với ma túy, thuốc và các chất sinh vật
  khác - Personal history of allergy to drugs, medicaments and biological
  substances
  Z89 Mất chi mắc phải - Acquired absence of limb
  Z90 Mất cơ quan mắc phải, chưa phân loại ở phần khác - Acquired absence
  of organs, not elsewhere classìfied
  Z91 Bệnh sử cá nhân có yếu tố nguy cơ, chưa phân loại ở phần khác -
  Personal history of risk-factors, not elsewhere classified
  Z92 Bệnh sử cá nhân liên quan đến điều trị - Personal history of medical
  treatment
  Z93 Tình trạng lỗ mở nhân tạo - Artificial opening status
  Z94 Tình trạng của mảnh ghép cơ quan và tổ chức - Transplanted organ and
  tissue status
  Z95 Tồn tại của các thiết bị cấy mạch máu tuần hoàn và của các mảnh ghép -
  Presence of cardiac and vascular implants and grafts
  Z96 Tồn tại của dụng cụ cấy chức nǎng khác - Presence of other functional
  implants
  Z97 Tồn tại dụng cụ cấy khác - Presence of other devices
  Z98 Trạng thái sau phẫu thuật - Other postsurgical states
  Z99 Lệ thuộc thiết bị và dụng cụ trợ giúp, chưa được phân loại ở phần khác -
  Dependence on enabling machines and devices, not elsewhere classified
  Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
  Tư Vấn Zalo : (0982727393)tuanmecsedec
  Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •